Tìm từ Hán Việt có nghĩa tương đương ở mỗi từ ngữ sau

  • 1 Đánh giá

d) Tìm từ Hán Việt có nghĩa tương đương ở mỗi từ ngữ sau (ghi vào vở):

1. Vợ

1. …

5. Anh em

5…

2. Nhà thơ

2…

6. Ít người

6…

3. Bạn cũ

3…

7. Trẻ em

7…

4. Sông núi

4…

8. Rất lớn

8…

Bài làm:

1. Vợ

1. nương tử

5. Anh em

5. Huynh đệ

2. Nhà thơ

2. thi sĩ

6. Ít người

6. thiểu số

3. Bạn cũ

3. cố nhân

7. Trẻ em

7. nhi đồng

4. Sông núi

4. giang sơn

8. Rất lớn

8. vĩ đại

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1