Phiếu nhận xét môn khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách cánh diều - môn khoa học tự nhiên lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Mai Thúc Loan

Tổ:Khoa học tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD:KHOA HỌC TỰ NHIÊN

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Cánh diều

2.Nhómtácgiả:MaiSỹTuấn(Tổngchủbiên)NguyễnVănKhánhĐặngThị Oanh (Đồng Chủ biên).

3. Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Cao Thị Thanh Huyền

2. Môn dạy:Khoa học tự nhiên

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Mai Thúc Loan

4. Địa chỉ email: thanhhuyen2212@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0365927698

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

- Kênh chữ và kênh hình đa phần đẹp rõ nét, phù với nội dung bài học.

- Cấu trúc mỗi bài học theo 5 hoạt động.

-Nộidungsáchgiáokhoaphânchiatheocácmạchchủđềcáchoạtđộnghọc tập cụ thể từ thấp đến cao giúp học sinh có hứng thú học tập.

-Sáchgiáokhoatíchhợpnộidunggiáodụcđịaphương;bảovệmôitrường;phòngchốngthiêntai,ứngphóvớibiếnđổikhíhậu;antoàngiaothông;phòng chốngbệnhtật,vậndụngkiếnthứcvàothựctiễncuộcsống,sáchđãcậpnhậtcác thông tin mới nhất.

2. Nội dung chưa phù hợp

- Phần mục lục cuối sách giáo khoa có thêm hình ảnh, màu sắc nên rối mắt.

-Trongmộtbàinhiềucỡchữchúthíchcáchìnhchữnhỏ.Bài13“Từtếbàođến cơ thể” trang 85.

-Saumỗibàihọckhônghệthốngbàitậpcủngcốkiếnthứcchỉbàitập củngcốsaumỗichủđềhoặcnhiềuchủđềvậychưagiúphọcsinhôntập,củng cốkhắcsâu kiếnthứckịpthờichohọcsinhtrongmỗitiếthọc.Nêntáchriênghệ thống câu hỏi, bài tập sau mỗi bài học hoặc mỗi chủ đề.

-Sốcâuhỏiđịnhhướngtựhọc,tựnghiêncứukiếnthứctrongquátrìnhhìnhthành kiếnthứccònít,khôngmứcđộphânhóahọcsinh.Phầnthựchànhdànhcho họcsinhít.Dẫnđếnkhôngpháthuyhếtnănglựcsángtạo,nănglựctựhọccũng như năng lực thức hành của mỗi học sinh.

-Khôngsốthứtựcâuhỏiquansát,trảlờicâuhỏihaythảoluậnđểhìnhthành kiến thức mới cũng như câu hỏi luyện tập.

-Nộidungkiếnthứcmớithườngđượcthôngbáongay,sẽlàmhạnchếkhảnăng tìm hiểu hay xây dựng kiến thức của học sinh

-Mộtsốbàitừdùngchỉkiếnthứcchưacụthể:BàiVirusphần1(Hìnhdạngcấu tạo virus).

- Một số nội dung trong sách cần được điều chỉnh bổ sung để phù hợp hơn:

+ Cách đọc tên các chất (theo cách mới) nên chú thích cả cách đọc cũ (Có thể

mởngoặctênhoặcmụclụccuốisách,dụtrang64:Khíchlorine(tênlà gì?)

+ Trong bài 29 “Lực hấp dẫn” trang 166, 167 chưa nói được mối liên hệ tổng quát giữa Trọnglượng của vật với khối lượng của vật P = 10.m

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Thị Thanh Huyền

  • 369 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều