Project Unit 4: The Mass Media

 • 1 Đánh giá

Bạn học sẽ phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp. Bài viết sau mang tính định hướng tham khảo bài tập sách giáo khoa.

Project – Unit 4: The Mass Media

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. (Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Guiding questions:

 1. What social networking sites do you use? (Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?)\
  => I use facebook, twitter, instagram... (Tôi sử dụng facebook, twitter, instagram...)
 2. What information do you have on your webpage? (Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?)
  => I have my profile, my schedue and my status. (Tôi có thông tin cá nhân, lịch trình của tôi, và những trạng thái.)
 3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net? (Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương pháp này?)
  => I always get on the Internet using my mobile phone. I think this method is very convenient. (Tôi luôn sử dụng Internet bằng điện thoại. Tôi nghĩ phương pháp này rất thuận tiện.)
 4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging? (Bạn có một blog không? Bạn làm gì trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?)
  => I have a blog. I post my daily story on it. Yes, sometime I read other people's blog. (Tôi có 1 blog. Tôi đăng những câu chuyện hằng ngày của tôi lên đó. Có, thỉnh thoảng tôi đọc blog của người khác.)
 5. Have you used any online gambling sites? How do they work? (Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi game trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?)
  => Yes, I have. I think it's very interesting. (Có, tôi có chơi. Tôi nghĩ nó rất thú vị.)

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021