Project Unit 6: The first university in Viet Nam

 • 1 Đánh giá

Phần Project giúp bạn học ôn lại từ vựng và ngữ pháp xoay quanh chủ đề The first university in Viet Nam, bên cạnh đó là kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin và áp dụng tiếng Anh vào thực hành. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa, bạn có thể tự viết theo ý của mình.

Project - Unit 6: The first university in Viet Nam

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy (Sau đây là tờ quảng cáo được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thời gian mở cửa/đóng cửa
8:00 sáng - 5:00 chiều

Sơ đổ

 • Cổng Văn Miếu
 • Khuê Văn Các
 • Bia tiến sĩ
 • Văn Miếu
 • Quốc Tử Giám

Lịch sử

 • Văn Miếu được thành lập năm 1070.
 • Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.
 • Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.

Tại sao vào thăm

 • Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
 • Biểu tượng của Hà Nội.

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1.)

Thong Nhat Palace (Dinh Thống Nhất)

Opening/ closing time (Thời gian mở cửa/đóng cửa)

 • Morning: 7:30 to 11:00 Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ
 • Afternoon: 13:00 to 16:00 Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ

Layout (Sơ đồ)

 • Gate (Cổng dinh)
 • Grass capet with water fountain at the centre
  (Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa)
 • Thong Nhat palace
  (Dinh Thống Nhất)
 • The trees around the palace
  (Cây bao bọc xung quanh)

History (Lịch sử)

 • The palace was firstly built in 1873 and the old name was Norodom Palace.
  (Dinh lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1873 và có tên cũ là dinh Norodom.)
 • It was reconstructed in 1966 by architect Ngo Viet Thu.
  (Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây dựng lại vào năm 1966.)

Why visit (Tại sao vào thăm)

 • It was a special historic site of Ho Chi Minh city.
  (Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.)
 • The architecture is very wonderful with the combination of Europe and Asia.
  (Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Ấu và châu Á.)

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021