Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào.

Bài làm:

Sự phân bố đất ba dan và đất đá vôi:

– Đất ba dan: Tây nguyên, Đông Nam Bộ.

– Đất đá vôi: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021