Sắp xếp lại các sự việc dưới đây trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết vì sao không thế thay đổi thứ tự việc đó

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Sắp xếp lại các sự việc dưới đây trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết vì sao không thế thay đổi thứ tự việc đó

(1) Vua Hùng kén rể

(2) Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn

(3) Sơn Tinh đến trước rước được Mị Châu về núi.

(4) Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Châu vô cùng tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

(5) Cuối cùng, Thủy Tinh thua phải rút quân về.

(6) Hàng năm Thủy Tinh đều dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng thua.

Bài làm:

  • Sắp xếp theo thứ tự là 1-2-3-4-5
  • Không thể thay đổi thứ tự các việc sắp xếp đó bởi các sự việc đã được sắp xếp theo một thứ tự hợp lí, sắp xếp theo đúng trình tự diễn ra sự việc nếu thay đổi nội dung sẽ lộn xộn, người đọc không hiểu gì

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021