Skills 2 Unit 8: English speaking countries

 • 1 Đánh giá

Phần skills 2 sẽ giúp bạn học rèn luyện hai kĩ năng là nghe và viết theo chủ đề "english speaking countries" (Các nước nói tiếng Anh). BÀi học cũng sẽ cung cấp những thông tin thú vị về nước Mỹ. Bài viết sau à gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and fill in the time for the schedule of events

 • 2. Listen again and choose the right answer A, B, or C

Skills 2 – Unit 8: English speaking countries

Listening

1. Listen and fill in the time for the schedule of events. (Nghe và điền vào thời gian cho lịch trình của sự kiện.)

Giải:

 • Arrive at Puzzling World: (1) 9:30 (đến Thế giới câu đố)
 • Leave Puzzling World: (2) 12:30 (rời Thế giới câu đố)
 • Meet up at Lake Wanaka: (3) 4:00 (gặp ở hồ Wanaka)
 • Bus leaves: (4) 4:15 (xe buýt rời đi)

2. Listen again and choose the right answer A, B, or C. (Nghe lần nữa và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Giải:

 1. The first thing you see in Puzzling World is the Leaning Tower. (Điều đầu tiên bạn thấy trong thế giới câu đố là Tháp tựa.)
 2. The illusion Room offers you a collection of 3-D holograms. (Phòng ảo giác đem đến cho bạn một bộ suli tập những kỹ xảo 3 chiều.)
 3. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. (Thế giới câu đố là điều thu hút được chụp hình nhiều nhất ở New Zealand.)
 4. Lake Wanaka is called a natural paradise. (Hồ Wanaka được gọi là thiên đường tự nhiên.)
 5. At Lake Wanaka you can bike and walk. (Ở hồ Wanaka bạn có thể đạp xe và đi bộ.)

Audio script:

Good morning. I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzing World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The Illusion Room is must-see as there’s nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand’s fourth largest lake. This natural paradise’ has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o’clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope...

Writing

3 a. Choose four activities from the list that you would like to do in a two-day visit to Washington DC, the capital of the USA. (Chọn ra 4 hoạt động từ danh sách mà bạn muốn làm trong 2 ngày tham quan Washington DC, thủ đô của Mỹ.)

 1. Canoeing along the C&O canal, enjoying the beautiful scenery. (Đi ca nô dọc theo kênh C&O, ngắm cảnh đẹp)
 2. Exploring Washington D.C on a Hop-on Hop-off trolley. (Khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống.)
 3. Visiting the White House, where the president of the USA live. (Thăm nhà Trắng, nơi mà tổng thống Mỹ sống.)
 4. Visiting the National Children’s Museum. (Thăm Bảo tàng Trẻ em quốc gia.)
 5. Cycling on bike trails in the National Park. (Đạp xe trong công viên quốc gia.)
 6. Enjoying the cherry blossoms at the Tidal Basin. (Chiêm ngưỡng hoa anh đào nở ở Tidal Basin.)

b. Schedule your visit. (Lên lịch chuyến tham quan của bạn.)

Day (Ngày)

Time (Thời gian)

Activity (Hoạt động)

1

9:00

Exploring Washington D.C on a Hop-on Hop-off trolley. (Khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống.)

13:00

Visiting the White House, where the president of the USA live. (Thăm nhà Trắng, nơi mà tổng thống Mỹ sống.)

2

8:00

Visiting the National Children’s Museum. (Thăm Bảo tàng Trẻ em quốc gia.)

14:00

Cycling on bike trails in the National Park. (Đạp xe trong công viên quốc gia.)

4. Write a passage describing the schedule for your visit. You can start with:(Viết một đoạn văn miêu tả chuyến thăm của bạn. Bạn có thể bắt đầu với)

This is the schedule for our group’s 2-day visit to Washington DC. On the first day...

Giải:

This is the schedule for our group’s 2-day visit to Washington DC. On the first day, we plan to expore the city on a hop-on-hop-off trolley at 9 am. Then at 1: 00 we are visiting the White house , where the President of the USA lives. On the second day, we are taking the shuttle bus to visit the National Children’s museum at 8:00. Then at 14-00 we plan to cycle on bike trails in Nationa park.

Dịch:

Đây là lịch trình cho chuyến thăm 2 ngày của chúng tôi ở Washington DC. Ngày đầu, chúng tôi lên kế hoạch khám phá thành phố bằng xe điện lên xuống lúc 9 giờ. Sau đó lúc 13:00 chúng tôi lên kế hoặc thăm nhà Trắng nơi tổng thống Mỹ sống. Vào ngày thứ 2, chúng tôi đón xe buýt thăm bảo tàng trẻ em Quốc gia lúc 8 giờ sáng. Sau đó lúc 14:00 chúng tôi đạp xe trong công viên quốc gia.


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021