Project Unit 11: Science and Technology

 • 1 Đánh giá

Phần project sẽ giúp bạn học vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để tự đưa ra những ý tưởng sáng tạ, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích theo chủ đề "science and technology" (khoa học và công nghệ). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 11: Science and Technology

1. Read the following passage and answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi mà theo đó.)

Dịch bài:

John J.Stone-Parker

John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới. Anh ấy thấy rằng ba mình đã có vấn đề mọi lúc mà ông ấy uống với đá viên, vì vậy John theo đuổi ý tưởng tạo ra một thiết bị hình ngôi sao mà ngăn đá viên trượt khỏi ly. Anh ấy đã phát minh ra vật thể này khi anh ấy 4 tuổi vào năm 1989.

Giải:

 1. What was John J.Stone Parker’s invention? (John J.Stone Parker có phát minh gì?)
  => His invention is a star-shaped device that would prevent the ice cubes from slipping out of the glass. (Phát minh của anh ấy là một thiết bị hình ngôi sao mà ngăn đá viên trượt ra khỏi ly.)
 2. Do you think that his invention was useful? (Bạn nghĩ phát minh của cậu ấy hữu ích không?)
  => Yes, I do. It was useful for restaurants.(Có. Nó rất hữu ích đối với các nhà hàng)

2. If you could invent something new, what would you develop? Choose one of these or your own idea. (Nếu có thể phát minh ra thứ gì mới, bạn sẽ phát triển cái gì? Chọn một trong những ý này hoặc ý tưởng của riêng của bạn.)

 • A game that can be played by four people. (một trò chơi mà có thể được chơi bởi 4 ngưòi)
 • A sport that can be played indoors by a group of people. (một môn thể thao mà có thể được chơi trong nhà bởi một nhóm người)
 • A medicine that can make you do something great. (một loại thuốc mà có thể làm cho bạn làm điều gì đó tốt)
 • A device that can prevent accidents at home. (một thiết bị mà có thể ngăn tai nạn ở nhà)
 • A machine that can recycle everything at home. (một cái máy mà có thể tái chế mọi thứ ở nhà)

Giải:

If I could invent something, I would like to invent a device that can prevent traffic accidents. It would help the number of accidents and dead people in our country decrease dramatically. (Nếu có thể phát minh ra thứ gì đó, tôi sẽ phát minh ra thiết bị có thể ngăn chặn tai nạn giao thông. Nó sẽ giúp làm giảm số vụ tai nạn và người chết trên đất nước tôi)

3. Write/talk about your invention:(Viết/ nói về phát minh của bạn)

 • What it is
 • What it is used for
 • How it works
 • How it can help people

Giải:

A device can wrap the spring-roll. It is used to wrap the spring-roll. You put the ingredients into the device, then plug it and you get the wrapped spring roll. It will help people use less power than normal method and can increase the productivity.

(Một thiết bị mà có thể gói chả giò. Nó được dùng để gói chả giò. Bạn cho nguyên liệu vào, sau đó chốt nó lại và bạn có được miếng chả giò được gói đẹp.Nó giúp cho mọi người dùng ít sức hơn phương pháp thông thường và tăng sản lượng)


 • 35 lượt xem