Project Unit 5: Festivals in Viet Nam

 • 1 Đánh giá

Phần Project giúp các bạn luyện tập thêm về bài học ngữ pháp của unit 5 này thông qua chủ đề Festivals in Viet Nam. Dưới đây là bài dịch giúp bạn học có thể hiểu rõ hơn về các hướng dẫn trong sách giáo khoa.

TALENT SHOW

1. Look at the pictures. Ask and answer the questions. (Nhìn vào các bức tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of singing are the people in the pictures performing? (Loại bài hát nào mà người ta trình diễn trong hình?)

 • Chau Van singing (hát Chầu Văn)
 • Xoan singing (hát Xoan)
 • Quan Ho singing (hát Quan Họ)
 • Don Ca Tai Tu singing (hát Đờn Ca Tài Tử)

2. When/ Where do they perform these songs? (Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào?)

 • Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in north of Vietnam.
  Chầu Văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc các nghi lễ tôn giáo ở phía Bắc Việt Nam.
 • Xoan is often performed in Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho.
  Hát Xoan thường được biểu diễn ở Lễ hội Đền Hùng hoặc trong các lễ hội của địa phương ở Phú Thọ.
 • Quan Ho is often performed in Lim festival, Bac Ninh Province and local festivals.
  Quan Họ thường được biểu diễn trong lễ hội Lim ở tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương.
 • Don Ca Tai Tu is often performed in the South of Vietnam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festival.
  Đờn Ca Tài Tử thường được biểu diễn ở phía Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, sinh nhật và các lễ hội địa phương.

3. Can you sing any of these? (Bạn có thể hát được thể loại nào không?)

=> No, I can't.

=> Yes, I can.

2. Plan your performance. (Lên kế hoạch trình diễn.)

1. Work in groups

2. Choose a song that is often performed in a festival.

3. Search for information about the song.

 • What is the song?
 • Where and when is it often performed?
 • What special instrument is needed for the performance?
 • Is there anything special about the song?

4. Present the information to the whole class.

5. Perform the song.

6. Vote for the best performance.

Hướng dẫn dịch:

1. Làm theo nhóm.

2. Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.

3. Tìm thông tin về bài hát.

 • Bài hát gì?
 • Nó được trình diễn khi nào ở đâu?
 • Có điều gì đặc biệt về bài hát không?

4. Trình bày thông tin cho cả lớp.

5. Trình diễn bài hát.

6. Bầu cho màn trình diễn hay nhất.

Tùy theo yêu cầu của từng thầy cô giáo của mỗi lớp, và tùy theo sở thích, năng khiếu của từng bạn, các bạn có thể chọn lựa thể loại và tiết mục phù hợp với mình. Chúc các bạn có một buổi trình diễn tốt.


 • 5 lượt xem