Skills 2 Unit 6: Folk tales

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 giúp cho bạn học luyện tập, củng cố về 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (nghe) và Writing (viết) theo chủ đề Folk tales. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to the fairy tale The princess and the Dragon and correct the following sentences.

LISTENING

1. Listen to the fairy tale The princess and the Dragon and correct the following sentences. (Nghe câu chuyện Công chúa và Chú rồng và sửa lỗi các câu sau.)

 • 1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.
  prince => princess
  Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua, một nữ hoàng và một công chúa.
 • 2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.
  giant => an ugly ogre
  Một tối nọ, một yêu tinh xấu xí bắt có công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp của con yêu tinh.
 • 3. One day, a dragon heard the princess sing for help.
  sing => cry
  Một ngày nọ, con rồng nghe thấy tiếng công chúa khóc để xin giúp đỡ.
 • 4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.
  made friends with => married
  Cuối truyện, con rồng kết hôn với công chúa.

2. Listen again. Fill the missing words. (Nghe lại lần nữa. Điền các từ còn thiếu.)

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1) __castle__ with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad. They promised to (2) __give gold__ to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring (3) __with anger__. One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery (4) __breath__ and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his (5) __strong back__. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

Dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp cao và tăm tối của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà giải cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy trốn khi họ đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui. Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Tất cả họ sống hạnh phúc mãi mãi.

WRITING

3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. (Viết ghi chú về một trong những truyện cổ tích yêu thích của bạn. Bạn có thể sáng tạo ra câu chuyện của chính bạn.)

Title:

Mouse and cat

Main characters:

Mouse and cat

Plot: beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse.

Chuột sống trên trời. Ngọc Hoàng đưa cho nó chìa khóa để trông coi kho lúa.

Plot: middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued tc eat rice in the land.

Chuột ăn lúa rất nhiều và Ngọc Hoàng bỏ nó xuống trần gian. Chuột vẫn tiếp tục ăn lúa.

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse.

Ngọc Hoàng bỏ con mèo của Ngài xuống trần gian để giết chuột.

Title:

Tich Chu

Main characters:

A little boy and his grandmother

Một cậu bé và người bà

Plot: beginning:

Tich Chu was a naughty boy. He didn't take care of his grandmother. His grandmother was too thirsty and she turned into a bird to look for water.

Tích Chu là một cậu bé hư. Cậu không quan tâm nhiều đến bà của mình. Bà của cậu vì quá khát nên đã biến thành chim để đi tìm nước uống.

Plot: middle:

Tich Chu was very regretful for this. He wanted his grandmother to come back with him at any cost. And he accepted to pass every difficult challenges to save his grandmother.

Tích Chu rất hối hận. cậu muốn bà quay trở lại bằng bất cứ giá nào. Cậu chấp nhận vượt qua mọi thử thách để cứu bà.

Plot: end:

After overcoming all the difficulties, Tich Chu brought magic water for the bird to drink. The bird became his grandmother again.

Sau khi đã vượt qua tất cả mọi thử thách, Tích Chu đưa nước thần cho chú chim uống. Con chim biến trở lại thành người bà.

4.

a. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The princess and the Dragon as a model. (Dùng các ghi chú ở phần 3 để viết một câu chuyện cổ tích. Dùng truyện “ Công chúa và con rồng” làm mẫu.)

Lưu ý:

Truyện cổ tích luôn bắt đầu bằng Ngày xửa ngày xưa… và kết thúc bằng Từ đó … sống hạnh phúc bên nhau.

 • Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.
  Dịch:
  Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.
 • Once upon a time, in a small village, ther was a little boy living with his granny. The little boy was called Tich Chu. He was a naughty boy. He was only interested in playing with friends. He didn't care so much about his granny.
  Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn't at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tichs Chu couldn't find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the diddicult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.
  Dịch:
  Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.
  Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories. (Trao đổi câu chuyện của mình với các bạn trong lớp và đọc những câu chuyện của nhau.)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. (Viết ghi chú về một trong những truyện cổ tích yêu thích của bạn. Bạn có thể sáng tạo ra câu chuyện của chính bạn.)

4.a Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model. (Sử dụng ghi chú của bạn ở phần 3 để viết một câu chuyện cổ tích. Sử dụng truyện Công chúa và con rồng làm mẫu.)

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 99 lượt xem