Peter, your British penfriend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to Viet Nam before. Write a letter to tell him about the social customs in Viet Nam. You may use the ideas in the speaking section.

  • 2 Đánh giá

4. Peter, your British penfriend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to Viet Nam before. Write a letter to tell him about the social customs in Viet Nam. You may use the ideas in the speaking section.

(Peter, bạn tâm thư người Anh của bạn sẽ đến ở với gia đình bạn trong 2 tuần vào tháng tới. Cậu ấy chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây. Viết một lá thư kể cho cậu ấy nghe về những phong tục xã hội ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng những ý từ phần nói.)

Bài làm:

Dear Peter,

Thanks a lot for your letter - it was great to hear from you again and we are delighted you can come and stay with us.

There are some social customs you should remember. You shouldn't ask about age when you are talking to people you just meet. After meal, you should ask for permission before leaving. Besides, religion and salary are sensitive subjects you should avoid talking about. You also should not speak loudly in public and must queue in lines. Be quite and don't disturb others.

That's all for now, then. We will see you at the airport on April 10th.

Best wishes,

Nam

Hướng dẫn dịch:

Peter thân mến, Cảm ơn vì lá thư của bạn – thật tuyệt khi nghe hồi âm từ bạn và mình rất vui vì bạn có thể đến và ở cùng gia đình mình.

Có một vài phong tục xã hội bạn nên nhớ. Bạn không nên hỏi về tuổi khi bạn nói chuyện với người bạn vừa mới gặp. Sau bữa ăn, bạn nên xin phép trước khi rời đi. Bên cạnh đó, tôn giáo và tiền lương là những chủ đề nhạy cảm bạn nên tránh khi nói chuyện. Bạn cũng không nên nói to ở nơi công cộng và phải xếp hàng. Hãy trật tự và đừng quấy rầy người khác.

Đó là tất cả những gì cần nói lúc này. Gia đình mình sẽ đón bạn ở sân bay vào ngày 10 tháng Tư.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất,

Nam

  • 366 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021