Communication Unit 2: Life in the countryside

 • 1 Đánh giá

Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về chủ đề cuộc sống nông thôn, cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

1. Read the posts on `Holiday in the Countryside.

Đọc những bài về “Những kỳ nghỉ ở miền quê”

 • There was so much space! We could run around the field and shout out loud without disturbing anybody.

Dennis from London

 • Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives...I have never had a more interesting vacation.

Julie from Paris

 • No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can`t stay here any longer!

Phirun from Phnom Penh

 • I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul.

Yumi from Seoul

 • I don`t mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting.

Emi from Tokyo

 • Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable!

Lan from Ha Noi

 • Country life doesn`t excite me at all. So boring and inconvenient.

Bob from Hong Kong

Dịch:

 • Dennis từ Luân Đôn - Có thật nhiều không gian! Chúng ta có thể chạy quanh những cánh đồng và hét lớn mà không gây phiền hà ai.
 • Julie từ Paris - Bơi lội ở sông, hái quả mâm xôi (dâu đen), thu mật ong từ tổ ong... tôi không bao giờ có một kỳ nghỉ nào thú vị hơn.
 • Phirun từ Phnom Penh - Không nước. Không điện. Và chỉ có trung tâm giải trí cách đó mấy dặm. Không thể ở đây lâu hơn nữa.
 • Yumi từ Seoul - Tôi yêu không gian mở bao la, không khí trong lành và cảm giác tự do ở miền quê. Chúng là những trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ có ở Seoul.
 • Emi từ Tokyo - Tôi không phiền khi thăm những chợ trời đó nơi mà r.hững người địa phương bán những sản phẩm tự làm. Tuy nhiên, cuộc sống thành phố này hào hứng hơn.
 • Lan từ Hà Nội - Tuần rồi tôi đi đến miền quê và có trải nghiệm đầu tiên về công việc làm nông; đào lổ, trồng rau và thu hoạch cà chua. Không thể nào quên được!
 • Bob từ Hồng Kông - Cuộc sống miền quê không hào hứng chút nào. Thật chán và bất tiện.

2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick (v) the appropriate box.

Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn vào khung thích hợp.

Positive

Neutral

Negative

Dennis from London

x

Julie from Paris

x

Phirun from Phnom Penh

x

Yumi from Seoul

x

Emi from Tokyo

x

Lan from Ha Noi

x

Bob from Hong Kong

x

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies.

Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.

Example:

 • @ Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover. Helen from Devonshire
 • @ Bob: I think this is one of the reasons for urbanisation Vu from Da Nang Discuss and share your replies with the class.

 • 35 lượt xem