Choose four activities from the list that you would like to do in a tow-day visit to Washington D.C., the capital of the USA. Write a passage describing the schedule for your visit.

  • 1 Đánh giá

3.a Choose four activities from the list that you would like to do in a tow-day visit to Washington D.C., the capital of the USA. (Chọn ra 4 hoạt động từ danh sách mà bạn muốn làm trong 2 ngày tham quan Washington DC, thủ đô của Mĩ.)

b. Schedule your visit. (Lập lịch trình cho chuyến thăm của bạn.)

4. Write a passage describing the schedule for your visit. You can start with (Viết một đoạn văn miêu tả lịch trình chuyến tham quan của bạn. Bạn có thể bắt đầu với:)

Bài làm:

3.a Choose four activities from the list that you would like to do in a tow-day visit to Washington D.C., the capital of the USA.

(Chọn ra 4 hoạt động từ danh sách mà bạn muốn làm trong 2 ngày tham quan Washington DC, thủ đô của Mĩ.)

  • 1. Canoeing along the C &O canal, enjoying the beautiful scenery. (Đi ca nô dọc kênh C&O, ngắm nhìn phong cảnh đẹp.)
  • 2. Exploring Washington D.C on a Hop- on Hop- off trolley. (Khám phá Washington D.C. trên xe điện lên xuống.)
  • 3. Visiting the White House, where the President of USA lives.( Tham quan nhà Trắng, nơi tổng thống Mĩ sống.)
  • 4. Visiting the National Children’s museum. (Thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.)
  • 5. Cycling on bike trails in the National Park. (Đạp xe trong Công viên Quốc gia.)
  • 6. Enjoying the cherry blossom at the Tidal Basin. (Thưởng thức mùa hoa anh đào nở tại Tidal Basin

b. Schedule your visit. (Lập lịch trình cho chuyến thăm của bạn.)

DayTimeActivity
19:30Canoeing along the C &O canal, enjoying the beautiful scenery
13:00Exploring Washington D,C on a Hop- on Hop- off trolley
28:00Cycling on bike trails in the National Park
13:00Visiting the National Children’s museum

4. Write a passage describing the schedule for your visit. You can start with

(Viết một đoạn văn miêu tả lịch trình chuyến tham quan của bạn. Bạn có thể bắt đầu với:)

Bài làm:

This is the schedule for my two-day visit to Washington D.C. On the first day, after arriving at airport 6:30 AM and checking in a hotel 6:30 AM, we canoe along the C &O canal, enjoy the beautiful scenery at 9:30. Along with that, we go to Tidal Basin to enjoy the cherry blossom and take some photos. After lunch and having a break, at 13:00, we hire a a Hop- on Hop- off trolley and explore Washington D.C. On the second day, we continue our trip, after cycling on bike trails in the National Park in the morning , we have lunch at there. In the afternoon, we visit the National Children’s museum. I hope I would experience many interesting things in this city.

Hướng dẫn dịch:

Đây là lịch trình cho chuyến thăm 2 ngày của tôi đến thủ đô Washington D. C. Vào ngày đầu tiên, sau khi đến sân bay lúc 6 giờ sáng, và làm thủ tục ở khách sạn, chúng tôi đi ca nô dọc kênh C&O, ngắm nhìn phong cảnh đẹp lúc 9:30 sáng. Cùng với đó, chúng tôi đến Tidal Basin để thưởng thức mùa hoa anh đào nở và chụp vài tấm ảnh. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, khoảng 13:00, chúng tôi thuê một xe điện lên xuống và khám phá Washington D.C. Trong ngày thứ hai, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình, sau khi đạp xe trong Công viên Quốc gia vào buổi sáng, chúng tôi ăn trưa tại đó. Vào buổi chiều, chúng tôi thăm Viện bảo tàng trẻ em quốc gia. Tôi hy vọng mình sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở thành phố này.

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021