Soạn giản lược bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Đề bài: Thuyết minh giới thiệu một trong các đồ dùng: cái quạt, cái bút, cái kéo, cái nón.

Dàn ý bài thuyết minh

1. Mở bài: Giới thiệu đưuợc đối tưuợng thuyết minh- tầm quan trọng.

2. Thân bài:

  • Nêu định nghĩa về đối tưuợng cần thuyết minh.
  • Phân loại đối tuương cần thuyết minh.
  • Nêu công dụng của đối tuượng.
  • Cách bảo quản

3. Kết bài : Cảm nghĩ chung về đối tưuợng thuyết minh

Một số bài thuyết minh tham khảo:

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021