Soạn giản lược bài các phương châm hội thoại (tiếp 2)

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài các phương châm hội thoại (tiếp 2) giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

  • Ông bố không tuân thủ phương châm cách thức
  • Một cậu bé 5 tuổi không thể nhận biết được Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao để mà tìm quả bóng. Bởi vậy, cách nói của ông bố đối với cậu bé là không rõ. Còn đối với những người đã đi học thì đây có thể là câu trả lời đúng, rõ ràng.

Câu 2:

  • Thái độ của: Chân, Tay, Tai, Mắt là bất hoà với lão Miệng.
  • Lời nói của: Chân, Tay , Tai, Mắt không tuân thủ phương châm lịch sự.
  • Việc không tuân thủ đó là không thích hợp với tình huống giao tiếp, vô lí vì khách đến nhà phải chào hỏi chủ nhà rồi mới nói chuyện khác, ở đây thái độ và lời nói của các vị khách thật hồ đồ, không có lí do chính đáng.

  • 1 lượt xem