Soạn giản lược bài sự phát triển của từ vựng

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài sự phát triển của từ vựng giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Các nghĩa khác nhau của từ chân như sau:

 • Câu (a): Dùng với nghĩa chuyển, theo phương thức hoán dụ
 • Câu (b): Dùng với nghĩa chuyển, theo phương thức hoán dụ.
 • Câu (c):Dùng với nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ.
 • Câu (d): Dùng với nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ.

Câu 2:

 • Nghĩa của từ trà trong định nghĩa của Từ điển tiếng Việt là nghĩa gốc.
 • Từ trà trong các trường hợp trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng),… được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ. Trong các từ này nét nghĩa "đã sao, đã chế biến, để pha nước uống" được giữ lại.

Câu 3:

 • Từ đồng hồ trong định nghĩa của Từ điển tiếng Việt là nghĩa gốc. Khi dùng đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng,... là nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ, dụng cụ đo có hình thức giống đồng hồ.
 • Nghĩa của các từ:
  • đồng hồ điện: dụng cụ đo điện,
  • đồng hồ nước: dụng cụ đo nước,
  • đồng hồ xăng: dụng cụ do xăng

Câu 4:

hội chứng:

 • Nghĩa gốc: Tập họp nhiều triệu chứng cùng xuất hiện của bệnh. Ví dụ: Hội chứng viêm đường hô hấp cấp rất phức tạp.
 • Nghĩa chuyển: Tập họp nhiều hiện tượng, sự kiện biểu hiện một tình trạng, một vấn đề xã hội, cùng xuất hiện ở nhiều nơi. Ví dụ: - Hội chứng chiến tranh Việt Nam, hội chứng “phong bì”.

ngân hàng:

 • Nghĩa gốc: tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lí các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng. Ví dụ: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 • Nghĩa chuyển: Tập họp, lưu giữ, bảo quản. Ví dụ: ngân hàng máu, ngân hàng gien, ngân hàng đề thi,…

sốt:

 • Nghĩa gốc: tăng nhiệt độ cơ thể lên quá mức bình thường do bị bệnh. Ví dụ: Anh ấy bị sốt đến 40 độ.
 • Nghĩa chuyển: ở trạng thái tăng đột ngột về nhu cầu, khiến hàng trở nên khan hiếm, giá tăng nhanh. Ví dụ: cơn sốt đất, cơn sốt hàng điện tử

 • lượt xem