Soạn giản lược bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: a.

 • Văn bản có tính chất thuyết minh.
 • Tính chất thuyết minh được thể hiện ở việc giới thiệu về loài ruồi rất có hệ thống:
  • Tính chất chung về họ, giống, loài
  • Tập tính sinh sống: sinh đẻ, đặc điểm cơ thể...
  • Cung cấp những kiến thức đáng tin cậy về loài ruồi: Giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, ý thức diệt ruồi.
 • Các phương pháp thuyết minh đã được sử dụng:
  • định nghĩa (thuộc họ côn trùng hai cánh...)
  • phân loại các loại ruồi
  • nêu số liệu (số vi khuẩn, số lượng sinh sản của một cặp ruồi)
  • liệt kê (mắt lưới, chân tiết ra chất dính...)...

b. Nét đặc biệt của bài thuyết minh

 • Về hình thức: văn bản như bản tường thuật về một phiên toà.
 • Về cấu trúc : như biên bản một cuộc tranh luận về pháp lí
 • Về nội dung: như một câu chuyện kể về loài Ruồi .

c. Các biện pháp nghệ thuật: kể chuyện miêu tả, nhân hoá, ẩn dụ ...

Câu 2: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở đoạn văn này là nghệ thuật kể chuyện: Kể câu chuyện ngày thơ ấu nghe bà kể chuyện về chim cú, khi chim cú kêu là có ma tới. Nhưng khi nhân vật được học môn Sinh học, đã hiểu hơn về kiến thức khoa học loài Cú.

=> Văn bản đã sử dụng phương pháp giải thích.


 • 1 lượt xem