Soạn văn bản bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Nội dung bài soạn

Câu 1: Văn bản này bố cục được chia làm 4 phần:

 • Phần 1: (1 -> 2): Khẳng định quyền được sống, được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới và kêu gọi khẩn thiết tòan nhân lọai hãy quan tâm đến vấn đề này.
 • Phần 2 (3 -> 7): Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.
 • Phần 3 (8 - 9): Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
 • Phần 4: (10 - 17): Xác định nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

Câu 2:

 • Thực tế cuộc sống của các em trên thế giới:
  • Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược...
  • Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh...
  • Nhiều trẻ em bị chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.
 • Nhận thức, tình cảm của em: Trẻ em là mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước -> trẻ em phải được sống trong niềm vui tươi, thanh bình, được học, được chơi và được phát triển.

Câu 3: Điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong bối cảnh hiện nay:

 • Liên kết lại các nước có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
 • Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở.
 • Sự hợp tác quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lãnh vực .

Câu 4: Nhiệm vụ bản Tuyên bố gồm:

 • Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển giáo dục cho trẻ em.
 • Chăm sóc và hỗ trợ mạnh mẽ hơn trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn
 • Đối xử bình đẳng nam nữ.
 • Xóa mù chữ.
 • Khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thấy:

 • Bảo vệ trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế, liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, toàn nhân loại.
 • Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.
 • Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành cho sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021