Sưu tầm một số truyện cười có nội dung liên quan đến các sử dụng từ ngữ địa phương.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1.Sưu tầm một số truyện cười có nội dung liên quan đến các sử dụng từ ngữ địa phương. Ghi lại những từ ngữ địa phương trong các truyện đó và chuyển sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

Bài làm:

Một anh chàng ngoài Bắc vào Huế, thấy cô lái đò xinh đẹp nên muốn làm quen, sau lời chào cô gái hỏi:

- Răng anh ở chỗ ni?

Anh chàng bực mình nghĩ cô gái có vấn đề nên đáp:

- Răng tôi ở trong mồm chứ ở đâu?

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2