Tác giả đã phân tích lí do chọn sách như thế nào

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 10 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tác giả đã phân tích lí do chọn sách như thế nào?

Bài làm:

Tác giả đưa ra lí do phải chọn sách mà đọc của tác giả:

  • Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.
  • Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;
  • Sức người có hạn
  • Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021