Tại cuộc thảo luận với chủ đề “Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay”, em sẽ phát biểu những ý kiến nào? Lập dàn ý bài phát biểu đó và phát biểu trước lớp

 • 1 Đánh giá

Đề 1 (Trang 116 SGK) Tại cuộc thảo luận với chủ đề “Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay”, em sẽ phát biểu những ý kiến nào? Lập dàn ý bài phát biểu đó và phát biểu trước lớp.

Bài làm:

Mở bài; Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
Thân bài

 • Giải thích: Hạnh phúc là gì?
 • Lần lượt liệt kê một số quan niệm trong giới trẻ hiện nay về hạnh phúc:
  • Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.
  • Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.
  • Hạnh phúc là sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.
  • Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng.
  • Hạnh phúc là mang đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người.
  • Hạnh phúc là có nhiều bạn tốt.

Kết luận: Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho hạnh phúc của bản thân. Tuy nhiên cần suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn để bản thân có thể được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn.

 • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021