Soạn văn 12 tập 1

Soạn văn 12 tập 1 đầy đủ. Cẩm nang soạn bài lớp 12 tập 1. Soạn văn lớp 12 tập 1 hay nhất . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 12 tập 1 đều được KhoaHoc hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình ngữ văn 12 tập 1. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 12 tap 1 KhoaHoc

TUẦN 1

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

TUẦN 2

Soạn bài: Tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)

Soạn bài: Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (Trang 30 34 SGK)

TUẦN 3

Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập (Trang 38 42 SGK)

Soạn bài: Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

TUẦN 4

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài: Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki

Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

TUẦN 5

Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

TUẦN 6

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Soạn văn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

TUẦN 7

Soạn bài: Tây Tiến

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

TUẦN 8

Soạn bài: Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

Soạn bài: Luật thơ

TUẦN 9

Soạn bài: Việt Bắc (Phần hai: Tác phẩm)

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

TUẦN 10

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn văn bài Luật thơ (tiếp theo) Kiến thức trọng tâm và soạn văn chi tiết

TUẦN 11

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

TUẦN 12

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Đò lèn

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

TUẦN 13

Soạn bài: Sóng

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

TUẦN 14

Soạn bài: Đàn ghi - ta của Lor - ca trang 163 sgk

Soạn bài Bác ơi! (Bài đọc thêm) trang 167 sgk

Soan bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174

TUẦN 15

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

TUẦN 16

Soạn bài: Người lái đò sông Đà

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

TUẦN 17

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

TUẦN 18

Soạn bài Ôn tập phần Văn học trang 213 sgk

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I trang 216

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12