Soạn văn 12 bài Ôn tập phần Văn học trang 213 sgk

 • 1 Đánh giá

Bài học sẽ hệ thống lại các kiến thức văn học đã học trong chương trình lớp 12 kì I. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo

A. Kiến thức trọng tâm

 • Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thể kỉ XX với những đặc trưng về hoàn cảnh lịch sử, những thành tựu và hạn chế khó tránh khỏi của văn học thời kì này
 • Hai tác giả lớn của nền văn học nước nhà: Hồ Chí Minh và Tố Hữu
  • Hồ Chí Minh: biệt tài với những truyện ngắn, kí và văn bản chính luận viết bằng tiếng Pháp từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX. Tuyên ngôn độc lập của Người là áng văn mở đường thời kì văn học từ sau Cách mạng tháng Tám. Các sáng tác của Người đa dạng với nhiều thể loại và nhất quán theo một quan điểm sáng tác.
  • Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng. Ông là nhà thơ trữ tình - chính trị lớn của nền thơ ca hiện đại Việt Nam mà mỗi chặng đường thơ đều gắn bó mật thiết với chặng đường cách mạng.
 • Các tác phẩm được học trong chương trình rất đa dạng về thể loại:
  • Thơ: Tây Tiến, Việt Bắc, Đất Nước, Sóng,...
  • Văn chính luận: Tuyên ngôn độc lập,...
  • Hồi kí
  • Tùy bút: Người lái đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông?,...
  • Văn nhật dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 214 sgk Ngữ Văn 12 tập 1

Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX (những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập 1

Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh? Chứng minh mối quan hệ nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Mục đích và đối tượng của bản Tuyên ngôn độc lập (căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể khi Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn)? Phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ Tuyên ngôn độc lập vừa là một áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Vì sao nói Tố Hữu là nhà thơ trữ tình - chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ Tố Hữu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng), Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi), Đố-xtôi-ép-xki (X.Xvai-gơ).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến của Quang Dũng (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) và đoạn trích Đất Nước trong Trường ca mặt đường khát vọng (Nguyễn Khoa Điềm)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 215 Ngữ Văn 12 tập một

Những điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng (Nông Quốc Chấn), Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên), Đò Lèn (Nguyễn Duy), Bác ơi! (Tố Hữu)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

So sánh Chữ người tử tù (Ngữ văn 11, tập một) với Người lái đò sông Đà, nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 215 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Ôn tập phần Văn học". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 266 lượt xem