Theo em, giá trị cốt lõi và cao đẹp nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là gì?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản Phong cách Hồ Chí Minh

a) Theo em, giá trị cốt lõi và cao đẹp nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là gì?

Bài làm:

Theo em, giá trị cốt lõi và cao đẹp nhất trong phong cách Hồ Chí Minh đó là vẻ đẹp hài hòa giữa nhân loại và dân tộc của Người. Dù đi nhiều, tiếp xúc nhiều với đủ mọi nền văn hóa trên thế giới, song, Bác tiếp thu và học hỏi có định hướng, có chọn lọc. Bác vừa tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, vừa giữ vững các giá trị văn hóa nước nhà. “Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đã được nhà nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được”. Phong cách Hồ Chí Minh chính là sự đan xen, kết hợp thống nhất hài hòa của hai nguồn văn hóa quốc tế và dân tộc. Qua đây, ta có thể thấy một giá trị cốt lõi hình thành nên phong cách Hồ Chí Minh đó là tình yêu, lòng tự hào, tự tôn đối với dân tộc mình.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1