Chọn một mục ở cột A ghép với một mục ở cột B (ghi vào vở) để có được những lưu ý đúng về xưng hô trong hội thoại.

  • 1 Đánh giá

c) Chọn một mục ở cột A ghép với một mục ở cột B (ghi vào vở) để có được những lưu ý đúng về xưng hô trong hội thoại.

A

B

1. Hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt

a. xưng hô cho phù hợp

b. rất phong phú, tinh tế, giàu sắc thái biểu cảm

2. Cần căn cứ vào đối tượng và đặc điểm của tình huống giao tiếp để

c. thực hiện

d. rất đơn giản, dễ sử dụng

Bài làm:

1 – b: Hệ thống từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt rất phong phú, tinh tế, giàu sắc thái biểu cảm.

2 – a: Cần căn cứ vào đối tượng và đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho phù hợp.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1