Thi chọn nhanh thẻ từ phù hợp với lời giải nghĩa:

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô hoặc bạn đọc bài: "Trống đồng Đông Sơn"

3. Thi chọn nhanh thẻ từ phù hợp với lời giải nghĩa:

Bài làm:

1. Chính đáng: Đúng, hợp với lẽ phải

2. Văn hóa Đông Sơn: Nền văn hóa của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở những di vật tìm được ở Đông Sơn, Thanh Hóa.

3. Hoa văn: Hình trang trí trên đồ vật

4. Vũ công: Người biểu diễn nhảy múa, diễn viên múa

5. Nhân bản: Yêu thương và đề cao con người

6. Chim hạc, chim Hồng: Những loài chim được coi là biểu tượng của dân tộc ta

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021