Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 150 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống

a) ..., xã em vừa đào một con mương.

b) ..., chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c) ..., em phải năng tập thể dục.

Bài làm:

a) Để tiện cho việc tưới tiêu, xã em vừa đào một con mương.

b) Vì một tương lai tươi sáng, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c) Để cơ thể khỏe mạnh hơn, em phải năng tập thể dục.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021