Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Viết vào bảng câu hỏi và từ ngữ trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu cách giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

  • Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Viết vào bảng câu hỏi và từ ngữ trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con

- Mẹ ơi, con tuổi gì?

- Tuổi con là con ngựa

Ngựa không yên một chỗ

Tuổi con là tuổi đi.....

  • Khi đặt câu hỏi, em cần xưng hô như thế nào?
  • Khi đặt câu hỏi với người trên, em cần chú ý những gì?
  • Theo em, để giữ lịch sự, cần tránh hỏi những câu hỏi có nội dung như thế nào?

Bài làm:

  • Câu hỏi trong khổ thơ trên là: "Mẹ ơi, con tuổi gì?" Từ ngữ trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con là "mẹ ơi"

Như vậy:

  • Khi đặt câu hỏi, em cần phải xưng hô lễ phép, giữ phép lịch sự, cần phải thưa gửi, xưng hô phù hợp với quan hệ giữa mình và người được hỏi.
  • Khi đặt câu hỏi với người trên, em cần phải thưa gửi đầy đủ, phải thể hiện thái độ tôn trọng với người được hỏi.
  • Theo em, để giữ lịch sự, cần hỏi những câu hỏi có nội dung cần thiết, quan trọng, lành mạnh, mang tính chất học hỏi, tránh hỏi những câu lan man, không có mục đích gây làm phiền người khác.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021