Tìm hai từ chỉ bộ phân cơ thể người và kể ra một số trường hợp chuyển nghĩa của chúng. Đọc câu đố và thực hiện các yêu cầu sau:

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hai từ chỉ bộ phân cơ thể người và kể ra một số trường hợp chuyển nghĩa của chúng.

4. Đọc câu đố và thực hiện các yêu cầu sau:

Trùng tục nhút con bò thui,

Chín đầu, chín mắt, chín đuôi, chín mình.

a) Câu đó này đố về con gì?

b) Dựa vào hiểu biết về hiện tượng đa nghĩa và đông âm, chỉ ra điểm thủ vị trong câu đố trên.

Bài làm:

3. - Mắt: đôi mắt, mắt na, mắt mía, mắt bão, mắt lưới

 • Nghĩa gốc: là cơ quan để nhìn của người hay động vật, giúp phân biệt được màu sắc, hình dáng; thường được coi là biểu tượng của cái nhìn của con người
 • Nghĩa chuyển:
  • chỗ lồi lõm giống như hình con mắt, mang chồi, ở một số loài cây(mắt tre, mắt mía)
  • bộ phận giống hình những con mắt ở ngoài vỏ một số loại quả (mắt dứa, na mở mắt)
  • phần trung tâm của một cơn bão (mắt bão)

- Tai

 • Nghĩa gốc: cơ quan ở hai bên đầu người hoặc động vật, dùng để nghe
 • Nghĩa chuyển:
  • bộ phận ở một số vật, có hình dáng chìa ra giống như cái tai (tai chén, tai ấm)
  • điều không may bất ngờ xảy tới, gây tổn thất lớn (tai tiếng)

4. a) Câu đố này đố về con bò.

b) Điểm thú vị trong câu trên là đã sự dụng từ đa nghĩa "chín" ý chỉ chín ở đây là đã được nấu chín.

 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021