Tìm khởi ngữ trong câu sau viết lại thành câu không có khởi ngữ.

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập phần Tiếng Việt

a) Tìm khởi ngữ trong câu sau viết lại thành câu không có khởi ngữ.

Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo : "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm !".

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

Bài làm:

Khởi ngữ: “mắt tôi”

Viết lại: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2