Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau và viết các từ ngữ tìm được vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

3. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau và viết các từ ngữ tìm được vào bảng nhóm

a. Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, là, bài đầy đủ.

b. Với đầu óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

Bài làm:

Các trạng ngữ trong mỗi câu là:

a. Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, là, bài đầy đủ.

b. Với đầu óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021