Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ

 • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 115 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau:
Gan dạ
Nhà thơ
Mổ xẻ
Của cải
Nước ngoài
Chó biển
Đòi hỏi
Năm học
Loài người
Thay mặt

Bài làm:

Các từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ trên gồm:

 • gan dạ - dũng cảm
 • nhà thơ - thi sĩ
 • mổ xẻ - phẫu thuật/phân tích
 • đòi hỏi - yêu cầu
 • loài người - nhân loại
 • của cải - tài sản
 • nước ngoài - ngoại quốc
 • chó biển - hải cẩu
 • năm học - niên khoá
 • thay mặt - đại diện.
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1