VNEN toán 5 tập 1

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán VNEN lớp 5 tập 1. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vũng kiến thức toán VNEN 5 tập 1

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15

Bài 1: Ôn tập về phân số

Bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số

Bài 3: Phân số thập phân

Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số

Bài 5: Hỗn số

Bài 6: Hỗn số (tiếp theo)

Bài 7: Em ôn lại những gì đã học

Bài 8: Em ôn lại những gì đã học

Bài 9: Ôn tập về giải toán

Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận

Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch

Bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 14: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 15 ĐẾN 28

Bài 16: Héc - ta

Bài 17: Em ôn lại những gì đã học

Bài 18: Em ôn lại những gì đã học

Bài 19: Khái niệm số thập phân

Bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 23: Số thập phân bằng nhau

Bài 24: So sánh hai số thập phân

Bài 25: Em ôn lại những gì đã học

Bài 26: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 29 ĐẾN 43

Bài 29: Em đã học được những gì?

Bài 30: Cộng hai số thập phân

Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

Bài 32: Trừ hai số thập phân

Bài 33: Ôn lại những gì đã học

Bài 34: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000....

Bài 36: Em ôn lại những gì đã học

Bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 38: Em ôn lại những gì đã học

Bài 39: Em ôn lại những gì đã học

Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000....

Bài 42: Em ôn lại những gì đã học

Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 44 ĐẾN 57

Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 45: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 46: Em ôn lại những gì đã học

Bài 47: Ôn lại những gì em đã học

Bài 48: Tỉ số phần trăm

Bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo 2)

Bài 52: Em ôn lại những gì đã học

Bài 53: Ôn lại những gì đã học

Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi

Bài 55: Hình tam giác

Bài 56: Diện tích hình tam giác

Bài 57: Em đã được học những gì?

=> Giải toán VNEN lớp 5 tập 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5