Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc sống của họ luôn gắn với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. Đó là đời sống của:

 • A. lãnh chúa.
 • B. nông nô.
 • C. nô lệ.
 • D. nông dân.

Câu 2: Cơ sở kinh tế của Tây Âu thời phong kiến có điểm khác với châu Á thời phong kiên là:

 • A. nông nghiệp đóng kín cửa ở nông thôn.
 • B. nông nghiệp đóng kín cửa ở lãnh địa.
 • C. nông nghiệp quy mô lớn.
 • D. nông nghiệp gắn với nông dân và nông thôn.

Câu 3: Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu là quá trình

 • A. Tập trung ruộng đất thành những lãnh địa lớn
 • B. Chia tách đế quốc Rôma cổ đại thành nhiều vương quốc nhỏ
 • C. Xác lập quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô
 • D. Hình thành các vương quốc phong kiến

Câu 4: Từ thế kỉ XI, các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện, đã phá vỡ kinh tế:

 • A. tự câp tự túc.
 • B. tự nhiên.
 • C. nông nghiệp.
 • D. lãnh địa.

Câu 5: Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

 • A. Trang trại
 • B. Lãnh địa
 • C. Xưởng thủ công
 • D. Thành thị

Câu 6: Từ thế kỉ XIII, việc mua bán giữa các nước ngày càng phát triển, đặc biệt xung quanh vùng:

 • A. Đông Nam Á
 • B. Tây Âu
 • C. Địa Trung Hải
 • D. Bắc Mĩ

Câu 7: Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh nhất ở vương quốc Tây Âu nào?

 • A. Vương quốc Phơrăng
 • B. Vương quốc Tây Gốt
 • C. Vương quốc Văngđan
 • D. Vương quốc của người Ăngglô Xắcxông

Câu 8: Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là

 • A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn
 • B. Quyền không phải đóng thuế của một số lãnh chúa lớn
 • C. Quyền không phải quỳ lạy mỗi khi yết kiến nhà vua của một số lãnh chúa lớn
 • D. Quyền miễn đóng góp về mặt quân sự mỗi khi có chiến tranh của một số lãnh chúa

Câu 9: Cư dân đầu tiên lập nên thành thị ở Tây Âu thời trung đại là:

 • A. nông nô.
 • B. thương nhân.
 • C. nông dân.
 • D. thợ thủ công.

Câu 10: Chế độ phong kiến châu Âu thời sơ kì trung đại được gọi là chế độ phong kiến phân quyền vì

 • A. Chính quyền được phân thành nhiều bộ với những chức năng, nhiệm vụ độc lập.
 • B. Mỗi lãnh địa như một nước nhỏ, một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm
 • C. Nhà vua có quyền lực tối cao nhưng quyền hành của bộ máy giúp việc, đứng đầu là Tể tướng, cũng không nhỏ
 • D. Có sự phân biệt rõ giữa quyền lập pháp của nhà vua và quyền hành pháp của lãnh chúa

Câu 11: Người ta nói:”Các lãnh chúa phong kiến mặc dù rất giàu có, song số đông rất thô lỗ, dốt nát, thậm chí không biết chữ”. Sở dĩ như vậy là vì?

 • A. Công việc của họ là chiến đấu nên việc huấn luyện quân sự là chủ yếu, họ không quan tâm đến học văn hóa để mở mang trí tuệ
 • B. Xuất thân của họ là các quý tộc thị tộc, trình độ mọi mặt thua kém hơn hẳn so với các quý tộc, chủ nô Rôma trước đây
 • C. Nền sản xuất nông nghiệp trong các lãnh địa không đòi hỏi nhiều về tri thức khoa học
 • D. Nhà nước phong kiến Tây Âu không khuyến khích việc học hành thi cử

Câu 12: Từ thế kỉ XI, ở Tây âu đã xuất hiện

 • A. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa
 • B. Những công trường thủ công
 • C. Những đô thị luôn làm nghề buôn bán
 • D. Những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

Câu 13: Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua

 • A. Tô thuế
 • B. Sản phẩm cống nạp
 • C. Tô hiện vật
 • D. Tô lao dịch

Câu 14: Phường hội là tổ chức của

 • A. Thợ thủ công
 • B. Thương nhân
 • C. Nông dân tự do
 • D. Các chủ xưởng

Câu 15: Năm 1358 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở nước Pháp?

 • A. Khởi nghĩa Giắc-cơ-ri.
 • B. Khởi nghĩa Oát Tay-lơ.
 • C. Cuộc bạo động của nông nô.
 • D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 16: Một trong những hệ quả của sự ra đời thành thị ở Tây Âu thời trung đại là:

 • A. sự phá vỡ các lãnh địa phong kiến.
 • B. sự giàu có của các lãnh chúa.
 • C. sự xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán.
 • D. sự ra đời của cơ chế thị trường

Câu 17: Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

 • A. Giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
 • B. Bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề
 • C. Đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa
 • D. Đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên

Câu 18: Sản xuất ở thành thị phát triển dẫn đến

 • A. Trong các xưởng thủ công hình thành bộ phận chuyên lo bán hàng
 • B. Hình thành tầng lớp thương nhân làm trung gian giữa người sản xuất và người tiêu thụ sản phẩm
 • C. Tình trạng hàng hóa ế thừa không có người mua
 • D. Hình thành các chợ để buôn bán hàng hóa

Câu 19: Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện như thế nào?

 • A. Mỗi lãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hồ, rừng rú, sông đầm, bãi hoang... để cho nông nô sản xuất.
 • B. Tất cả những vật phẩm cần dùng cho đời sống của lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa
 • C. Nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất phong kiến và lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ bị trừng phạt hết sức dã man.
 • D. Tất các các ý trên đều đúng.

Câu 20: Để bảo vệ lợi ích của mình, thương nhân đã lập ra

 • A. Các hội buôn
 • B. Các hội chợ
 • C. Các thương hội
 • D. Tổ chức tín dụng – tiền thân của các ngân hàng

Câu 21: Sau khi Sác-lơ-ma-nhơ của Vương quốc Phơ-răng mất, chế độ phong kiến phân quyền được xác lập ở các quốc gia:

 • A. Pháp, Đức, I-ta-li-a.
 • B. Anh, Ailen, Bì.
 • C. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy
 • D. Pháp, Anh, Đan Mạch.

Câu 22: Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

 • A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa
 • B. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển
 • C. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người
 • D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Câu 23: Cho dữ liệu sau: Các giai cấp

1. Địa chủ và phong kiến.

2. Lãnh chúa và nô lệ.

3. Địa chủ và nông nô.

4. Lãnh chúa và nông nô.

Đâu là những giai cấp trong xã hội Tây Âu thời phong kiến?

 • A. 1.
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (P1)
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021