Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

 • A. Không nộp thuế cho nhà vua
 • B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
 • C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa
 • D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

Câu 2: Thế kỉ XVI là thời kì Văn hoá Phục hưng phát triển rực rỡ ở các nước:

 • A. Tây Âu.
 • B. châu Âu.
 • C. Tây Đức.
 • D. trên thế giới.

Câu 3: Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách của quần chúng và cũng là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân ở Đức?

 • A. Lu-thơ.
 • B. Can-vanh.
 • C. Tô-mát-muyn-xơ.
 • D. Tô-mat-mo-rơ

Câu 4: Đến thế kỉ XV - XVI, chủ nghĩa tư bản ra đời ở:

 • A. Anh.
 • B. Pháp
 • C. Đức.
 • D. Tây Ban Nha

Câu 5: Ý không phản ánh đúng điểm khác trong quan hệ sản xuất của công trường thủ công so với phường hội là

 • A. Có quan hệ giữa thợ cả, thợ bạn và thợ học việc
 • B. Có phân công lao đông
 • C. Quy trình sản xuất được chuyên môn hóa
 • D. Hình thành quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ

Câu 6: Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

 • A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời
 • B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng
 • C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới
 • D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Câu 7: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

 • A. Hi Lạp
 • B. Italia
 • C. Anh
 • D. Pháp

Câu 8: Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nổi dậy của nông dân Đức tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại?

 • A. Tư tưởng cải cách của Can-vanh.
 • B. Tư tưởng cải cách của Lu-thơ.
 • C. Tư tưởng của Ga-lI-lê.
 • D. Tư tưởng của Cô-péc-ních.

Câu 9: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của Phong trào Văn hoá Phục hưng?

 • A. Sự xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa.
 • B. Sự ra đời của giai cấp tư sản.
 • C. Sự lớn mạnh của thành thị.
 • D. Nhiều phát minh khoa học - kĩ thuật.

Câu 10: Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hung?

 • A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến
 • B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân
 • C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc
 • D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Câu 11: Bằng những tác phẩm của mình, giai cấp tư ản đã nghiêm khắc lên án:

 • A. Chế độ phong kiến
 • B. Văn hóa đồi trụy
 • C.Giáo hội Thiên Chúa
 • D. Vua quan thời phong kiến

Câu 12: Hãy nêu biểu hiện của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trên lĩnh vực công nghiệp?

 • A. Nhiều công trường thủ công đã xuất hiện thay thế cho phường hội.
 • B. Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trước kia được thay bằng quan hệ giữa chủ trại ấp với công nhân nông nghiệp.
 • C. Các thương hội trung đại được thay thế bằng các công ti thương mại.
 • D. Tất cả các biểu hiện trên.

Câu 13: Giai cấp tư sản Tây Âu đã tích lũy được số vốn ban đầu nhờ vào:

 • A. bóc lột công nhân làm thuê.
 • B. bóc lột sức lao động của nông nô.
 • C. buôn bán ở thành thị Trung đại.
 • D. các cuộc phát kiến địa li.

Câu 14: Điền vào chỗ trống câu sau đây sao cho đúng:

"Đến thế kỉ XV - XVI, chủ nghĩa tư bản ra đời ở....... và tiếp đó là các nước Tây Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Nê-đéc-lan, Đức".

 • A. Hà Lan
 • B. I-ta-li-a
 • C. Anh
 • D. Châu Âu

Câu 15: Người đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đó là ai?

 • A. C.Cô-lôm-bô.
 • B. Va-xcô đơ Ga-ma.
 • C. Ma-gien-lan.
 • D. Ma-lác-ca.

Câu 16: Thời đại văn hóa Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào?

 • A. Văn học nghệ thuật
 • B. Khoa học xã hội - nhân văn
 • C. Khoa học - kĩ thuật
 • D. Tư tưởng văn hóa

Câu 17: Người chỉ huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 160 thủy thủ đi tìm xứ sở huyền thoại phương Đông. Đó là ai?

 • A. C. Côm-lôm-bô
 • B. Va-xcô đơ Ga- ma.
 • C. Ma-gien-lan
 • D. Ga-li-lê.

Câu 18: Văn hóa Phục hưng nghĩa là gì?

 • A. Nền văn hóa phục vụ cho giai cấp tư sản.
 • B. Nền văn hóa phục vụ cho các tầng lớp trên.
 • C. Nền văn hóa bị chỉ phối bởi giáo lí của Giáo hội.
 • D. Phục hồi lại nền văn hóa Hi Lạp và Rô-ma.

Câu 19: Điểm chung giống nhau trong “Cải cách tôn giáo” của Lu-thơ và Can-vanh là gì?

 • A. Triệt để thủ tiêu Ki-tô giáo.
 • B. Bãi bỏ những nghỉ lễ phiền phức.
 • C. Đưa giáo lí mới, nghỉ lễ mới vào đời sống tỉnh thần xã hội.
 • D. Quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

Câu 20: Công trường thủ công thay thế cho xưởng thủ công phường hội. Đó là một trong các biểu hiện của:

 • A. Sự phát triển kinh tế.
 • B. Sự ra đời của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
 • C. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong công nghiệp.
 • D. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp.

Câu 21: Tác phẩm Đôn-ki-hô-tê của nhà văn nào trong thời văn hóa Phục Hưng?

 • A. Sếch-xpia
 • B. Ra-bơ-le
 • C. Tô-mat-mo-rơ
 • D. Xéc-van-tét

Câu 22: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành trong lĩnh vực nông nghiệp đã dẫn đến hậu quả

 • A. nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
 • B. nông dân bị thất thiệp.
 • C. nông dân không có ruộng đất làm công ăn lương cho người chủ trang trại.
 • D. nông dân bị bần cùng hóa.

Câu 23: Những tiễn bộ của khoa học - kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới. Đó là:

 • A. nội dung của Văn hóa Phục hưng
 • B. lí do ra đời của Văn hóa Phục hưng.
 • C. hậu quả của nền Văn hóa Phục hưng.
 • D. bản chất của nền Văn hóa Phục hưng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (P1)
 • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021