Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế các thế kỉ XVI – XVIII (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế các thế kỉ XVI – XVIII (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào dưới đây không thuộc ý nghĩa của sự hưng thịnh ở các đô thị thế kỉ XVI - XVIII?

 • A. Tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông.
 • B. Hình thành các trung tâm buôn bán lớn, phồn thịnh.
 • C. Tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển.
 • D. Thúc đẩy sản xuất thủ công và thương nghiệp phát triển.

Câu 2: Từ những năm 30 của thế kỉ XVIII, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt đã đẩy xã hội Đàng Ngoài vào tình trạng suy yếu và khủng hoảng vì:

 • A. xã hội Đàng Ngoài bị thối nát.
 • B. nông dân bị mất ruộng đất nên đã nỗi dậy đấu tranh.
 • C. nhà nước Lê - Trịnh ngày càng bộc lộ bản chất của mình.
 • D. nội bộ mâu thuẫn kéo dài.

Câu 3: Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?

 • A. Nửa đầu thế kỉ XVI
 • B. Nửa cuối thế kỉ XVI
 • C. Nửa đầu thế kỉ XVII
 • D. Nửa cuối thế kỉ XVII

Câu 4: “Ước gì anh lấy được nàng/ Đề anh mua gạch Bát Tràng về xây ”. Gạch Bát Tràng ở đâu?

 • A. Hà Nội.
 • B.Hưng Yên.
 • C. Hải Dương.
 • D. Quảng Ninh.

Câu 5: Việc Nguyễn Phúc Khoát quyết định xưng vương, thành lập triêu đình trung ương nhằm mục đích:

 • A. muốn thành lập một quốc gia mới ở Đàng Trong.
 • B. muốn đề cao quyền lực của chúa Nguyễn.
 • C. thể hiện sức mạnh của chế độ phong kiến Đàng Trong.
 • D. Tạo thế mạnh để sẵn sàng đương đầu với Đàng Ngoài.

Câu 6: Một trong những nguyên nhân khách quan của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVII là:

 • A. đo chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn.
 • B. do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều,
 • C. do cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông - Tây thuận lợi.
 • D. do hàng hóa sản xuất ngày càng nhiều.

Câu 7: Vì sao vào thế kỉ XVIII, ngoại thương ở nước ta phát triển nhanh chóng?

 • A. Do tình hình kinh tế nước ta lúc bấy giờ ổn định và phát triển.
 • B. Do sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới.
 • C. Do chủ trương mở cửa của các chính quyền Trịnh, Nguyễn.
 • D. Câu B và C đúng.

Câu 8: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

 • A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại
 • B. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất
 • C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra
 • D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển

Câu 9: Vào thế kỉ XII - XVII, thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong là:

 • A. Phú Xuân (Huế).
 • B. Hội An (Quảng Nam).
 • C. Sài Gòn (Gia Định).
 • D. Phố Hiến (Hưng Yên)

Câu 10: Làng chuyên làm đồ gốm ở Thổ Hà thuộc tỉnh, thành nào?

 • A. Bắc Ninh
 • B. Bắc Giang
 • C. Hà Nội
 • D. Hải Phòng

Câu 11: Sang đến thể kỉ XVII, đất Thuận Quảng được mở rộng thêm về phía Nam. Năm 1611, Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm đất của Chăm -pa, lập ra:

 • A. phủ Phú Yên.
 • B. phố Phan Rang.
 • C. dinh Trấn Biên và Phiên Trấn.
 • D. đặt ra phủ Gia Định.

Câu 12: Lãnh thổ Đàng Trong dưới quyền kiểm soát của chúa Nguyễn đã kéo dài đến tận Hà Tiên và mũi Cà Mau khi:

 • A. Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng Nai.
 • B. họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình cai quản về với chúa Nguyễn.
 • C. toàn bộ phần đất còn lại của Chăm-pa đã được sát nhập vào lãnh thổ Đàng Trong.
 • D. người Việt và một bộ phận những người dân gốc Chăm-pa, Chân Lạp đã hoàn thành việc khai hoang.

Câu 13: Điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng:

"Đến năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại của ...... đã được sát nhập vào lãnh thổ Đàng Trong".

 • A. Nam Bộ
 • B. Nam Trung Bộ
 • C. Cham-pa
 • D. Đông Nam Bộ

Câu 14: Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Có nhiều làng nghê thủ công
 • B. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới
 • C. Một số thợ giỏi đã họp nhau tại các đô thị, lập phường vừa sản xuất, vừa bán hàng
 • D. Hàng thủ công của nước ta đã được buôn bán đến nhiều nước

Câu 15: Câu ca sau chứng tỏ điều gì?

Đình Bảng bán ấm, bán khay

Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.

 • A. Sự phát triển của thủ công nghiệp
 • B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới
 • C. Sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển
 • D. Người dân họp chợ buôn bán hàng hóa

Câu 16: Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu
 • B. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nướca
 • C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài
 • D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu

Câu 17: Từ những năm 30 của thế kỉ XVIII tình hình xã hội ở Đàng Ngoài như thế nào?

 • A. Ổn định và phát triển
 • B. Tương đối ổn định và phát triển
 • C. Có dấu hiệu suy thoái
 • D. Suy yếu và khủng hoảng

Câu 18: Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung vào trong tay ai?

 • A. Nông dân.
 • B. Tầng lớp địa chủ, quan lại.
 • C. Nhà nước phong kiến.
 • D. Toàn dân.

Câu 19: Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình ruộng đất ở Đàng Trong và Đàng Ngoài như thế nào?

 • A. Ruộng đất cả hai Đàng đều mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.
 • B. Ruộng đất Đàng Ngoài mở rộng hơn Đàng Trong.
 • C. Ruộng đất Đàng Trong mở rộng, Đàng Ngoài bị thu hẹp.
 • D. Ruộng đất cả hai Đàng đều thu hẹp.

Câu 20: Vì sao vào các thế kỉ XVI - XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?

 • A. Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.
 • B. Do sự phát triển của kinh tế hàng hoá.
 • C. Do thương nhân nước ngoài vào nước ta quá nhiều.
 • D. Do chính sách mở cửa của các chúa Trịnh, Nguyễn.

Câu 21: Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, nông dân phải rời bỏ ruộng đồng, xóm làng đi lang thang kiếm sống. Đó là tình hình kinh tế:

 • A. ở Đàng Trong.
 • B. ở Đàng Ngoài.
 • C. ở cả hai Đảng.
 • D. thời chúa Nguyễn.

Câu 22: Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì

 • A. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chới, hưởng thụ
 • B. Chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương do tình hình chính trị
 • C. Chính sách thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại sách nhiễu
 • D. Bị cạnh tranh bởi các nước trong khu vực

Câu 23: Đến thế kỉ nào, chính sách ruộng đất công làng xã của thời Lê sơ về cơ bản đã bị phá sản?

 • A. Thế kỉ XVI
 • B. Thế kỉ XVII
 • C. Thế kỉ XVIII
 • D. Thế kỉ XV

Câu 24: Ở Đàng Trong, vùng đất nào được chúa Nguyễn cho phép biến thành ruộng đất tư nhân?

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long
 • B. Đồng bằng Nam Trung Bộ
 • C. Đồng Nai
 • D. Thuận Quảng

Câu 25: Nghề trồng mía, làm đường phát triển mạnh ở vùng nào ở Đàng Trong?

 • A. Quảng Nam
 • B. Quảng Ngãi
 • C. Bình Định
 • D. Câu A và B đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 22: Tình hình kinh tế các thế kỉ XVI – XVIII sgk Lịch sử 10 Trang 110


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế các thế kỉ XVI – XVIII (P1)
 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021