Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay ở - chùa Tháp Bút (Bắc Ninh) thế kỉ XVI - XVII là kết quả của:

 • A. nghệ thuật dân gian.
 • B. nghệ thuật tạc tượng.
 • C. kiến trúc, điêu khắc.
 • D. tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 2: Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Văn học chữ Hán
 • B. Văn học dân gian
 • C. Văn học chữ Nôm
 • D. Văn học chữ Quốc Ngữ

Câu 3: Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do

 • A. Thiếu sách vở
 • B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời
 • C. Không được ứng dụng vào thực tế
 • D. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên

Câu 4: Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

 • A. Thương nhân phương Tây
 • B. Giáo sĩ phương Tây
 • C. Thương nhân Trung Quốc
 • D. Giáo sĩ Nhật Bản

Câu 5: Từ thế kỉ XVI - XVII, cùng với sự suy thoái của Nho giáo, văn học đã mất dần vị thế vốn có của nó trong thời Lê sơ. Đó là văn học

 • A. chữ Nôm.
 • B. chữ Hán.
 • C. chữ Quốc ngữ.
 • D. dân gian

Câu 6: Ở Đảng trong, mãi đến năm nào chúa Nguyễn mới tổ chức khoa thi đầu tiên theo cách riêng của mình?

 • A. Năm 1646.
 • B. Năm 1746.
 • C. Năm 1664.
 • D. Năm 1764.

Câu 7: Vì sao ở các thế kỉ XVI - XVIII, Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn trong xã hội?

 • A. Nhà nước trung ương tập quyền Lê Sơ bị sụp đỗ.
 • B. Sự phát triển của kinh tế hàng hoá.
 • C. Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 8: Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là

 • A. Nho giáo
 • B. Đạo giáo
 • C. Phật giáo
 • D. Thiên Chúa giáo

Câu 9: Triều đại nào của nước ta khi tuyển dụng quan lại quan tâm nhiều đến kiến thức thực tế và thông qua hình thức tiến cử?

 • A. Triều Lê Trung Hưng ở Đàng Ngoài.
 • B. Họ Nguyễn ở Đàng Trong.
 • C. Nhà Mạc.
 • D. Lê Sơ

Câu 10: Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)
 • B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)
 • C. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)
 • D. Chùa Một Cột

Câu 11: Tác giả của “Lê triều công nghiệp thực lục” là:

 • A. Hồ Sĩ Dương.
 • B. Đào Duy Từ.
 • C. Lê Quý Đôn
 • D. Ngô Thì Sĩ.

Câu 12: Ở các thế ki XVII - XVIHI, không có điều kiện tiếp nhận thành tựu khoa học kĩ thuật phương Tây để phát triển kinh tế là hệ quả của:

 • A. sự phát triển kinh tế còn phiến diện.
 • B. không mở rộng kinh tế đối ngoái.
 • C. không chú ý đến các môn khoa học tự nhiên.
 • D. không phát triển kinh tế công nghiệp.

Câu 13: Vào thời gian nào chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết của dân tộc Việt Nam?

 • A. Vào khoảng thế kỉ XVIII
 • B. Vào khoảng thế kỉ XVIII.
 • C. Vào khoảng thế kỉ XIX.
 • D. Vào khoảng thê kỉ XX.

Câu 14: Ý không phản ánh đúng sự hạn chế trong nội dung giáo dục nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm trong học hành thi cử
 • B. Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử
 • C. Các môn khoa học tự nhiên không được chú ý
 • D. Không được đưa nội dung các môn khoa học vào thi cử

Câu 15: Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Duệ đỗ tiến sĩ Nho học trong thời kì:

 • A. Nhà Lê Sơ.
 • B. Nhà Mạc.
 • C. Nhà Nguyễn.
 • D. Lê Trung Hưng.

Câu 16: Thế kỉ XVI - XVIII bộ sử thi bằng chữ Nôm có giá trị đặc biệt, đó là:

 • A. Châu Cận lục.
 • B. Đại Việt thông sử.
 • C. Thiên Nam ngữ lục.
 • D. Đại Việt sử kí tiền biên.

Câu 17: Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu là

 • A. Các môn khoa học
 • B. Các môn khoa học tự nhiên
 • C. Giáo lí Nho giáo
 • D. Giáo lí Phật giáo

Câu 18: Nét nội bật của văn học giai đoạn từ thế ki XVI đến đầu thể kỉ XVIII là sự nở rộ của các tác phẩm văn thơ viết bằng chữ nào?

 • A. Việt bằng chữ Nôm.
 • B. Viết bằng chữ Hán.
 • C. Viết bằng chữ Quốc ngữ.
 • D. Viết bằng các chữ trên.

Câu 19: Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

 • A. Đạo giáo
 • B. Nho giáo
 • C. Phật giáo
 • D. Thiên Chúa giáo

Câu 20: Ở các thế kỉ XVII - XVIII, nền kinh tế nước ta chậm phát triển vì một trong các lí do:

 • A. không ứng dụng được thành tựu khoa học kĩ thuật.
 • B. không quan tâm đến sản xuất công nghiệp.
 • C. không mở rộng thị trường ra bên ngoài
 • D. Chính sách đóng khép kín cửa
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII sgk Lịch sử 10 Trang 121


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII (P1)
 • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021