Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6 phần 2: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới Vương triều Gúp-ta?

 • A. Đúc được cột sắt không rỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao 2 m.
 • B. Đúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2 m.
 • C. Nghề khai mỏ phát triển: khai thác sắt, đồng, vàng.
 • D. Đúc một cột sắt cao 7,25 m nặng 6500 kg.

Câu 2: Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

 • A. A-cơ-ba.
 • B. A-sô-ca.
 • C. Sa-mu-đra-gup-ta.
 • D. Mi-hi-ra-cu-la.

Câu 3: Trong bốn thần chủ yếu mà người Ấn Độ thờ, thần Bra-ma gọi là thần gì?

 • A. Thần Sáng tạo thế giới.
 • B. Thần Tàn phá.
 • C. Thần Bảo hộ.
 • D. Thần Sấm sét.

Câu 4: Cho các sự kiện:

1. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Ấn Độ.

2. Vương triều Gúp-ta thành lập.

3. Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian:

 • A. 2,3,1
 • B. 3, 1,2
 • C. 3, 2, 1
 • D. 2, 1, 3

Câu 5: Khi A-sô-ca mắt, đất nước Ân Độ như thế nào?

 • A. Thống nhất gần hết bán đảo Án Độ.
 • B. Đất nước trở nên hùng cường.
 • C. Ấn Độ bị chia cắt, khủng hoảng.
 • D. Ấn Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay.

Câu 6: Các ông vua đều ra sức củng cô theo hướng Ấn Độ hoá và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ tiến lên một bước phát triển mới, nhất là dưới thời vua:

 • A. A –cơ-ba
 • B. Bim-bi-sa-ra
 • C. A-cô-sa
 • D. Tất cả các ông vua trên

Câu 7: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-đa là ai?

 • A. Bim-bi-sa-ra.
 • B. A-sô-ca.
 • C. A-cơ-ba.
 • D. Không phải các vua trên.

Câu 8: Năm 2500 TCN gắn với lịch sử Ấn Độ là:

 • A. xuất hiện một số nhà nước trên lưu vực sông Hằng.
 • B. xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Ấn.
 • C. vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Ấn Độ.
 • D. Vương triều Gúp-ta thành lập

Câu 9: Thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ấn, lập ra Vương triều:

 • A. Mô-gôn.
 • B. Gúp-ta.
 • C. Hồi giáo Đê-li.
 • D. A-sô-ca.

Câu 10: Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ là ai?

 • A. Bim-bi-sa-ra.
 • B. A-sô-ca
 • C. A-cơ-ba.
 • D. Bơ-ra-ma.

Câu 11: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến vào Ấn Độ, lập ra Vương triều:

 • A. Gúp-ta.
 • B. Hồi giáo Đê-li.
 • C. Mô-gôn.
 • D. A-sô-ca.

Câu 12: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hoá lâu đời của Ấn Độ?

 • A. Tôn giáo (Phật giáo và Hìm-đu giáo).
 • B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.
 • C. Chữ việt, đặc biệt là chữ Phạn.
 • D. Lễ, hội tổ chức vào mùa gặt hái.

Câu 13: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hoá truyền thông của Ấn Độ?

 • A. Trung Quốc
 • B. Ấn Độ.
 • C. Mông Cổ
 • D. Các nước Đông Nam Á

Câu 14: Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

 • A. A-cơ-ba.
 • B. A-sô-ca.
 • C. Sa-mu-đra-Gúp-ta.
 • D. Ma-ha-ra-cu-la.

Câu 15: Cho các sự kiện: Có chín đời vua, trải qua 150 năm. Sự định hình và phát triển của văn hoá truyền thông Ấn Độ. Đó là Vương triều nào ở Ấn Độ?

 • A. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
 • B. Vương triều Gúp-ta.
 • C. Vương triều Mô-gôn.
 • D. Vương triều A-cơ-ba.

Câu 16: Quốc gia đầu tiên của Ấn Độ có tên gọi là gì?

 • A. Gúp-ta.
 • B. Vương triều Hồi giáo Đê-li
 • C. Vương triêu Mô-gôn
 • D. Ma-ga-đa

Câu 17: Dưới thời vua nào ở Ấn Độ, đạo Phật được tôn làm quốc giáo?

 • A. A-sô-ca.
 • B. A-cơ-ba.
 • C. Gúp-ta.
 • D. Hác-sa.

Câu 18: Thời vua A-cơ-ba đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc nào?

 • A. Số quan lại người Mông Cổ và Ấn Độ.
 • B. Số quan lại Hỏi giáo và gốc Ấn Độ giáo.
 • C. Số quan lại gốc Mông Cổ, gốc Hồi giáo và gốc Ấn Độ giáo.
 • D. Số tu sĩ và trí thức.

Câu 19: Đến vương triêu nào, miền Bắc Ấn Độ được thông nhất trở lại, bước vào một thời kì mới, thời kì phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ?

 • A. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
 • B. Vương triều Hác-sa.
 • C. Vương triều A-sô-ca.
 • D. Vương triều Gúp-ta.

Câu 20: Từ 2000 TCN đến 1500 TCN, bộ tộc người Ấn - Âu xâm nhập vào:

 • A. miền Bắc Ấn Độ,
 • B. miền Nam Ấn Độ.
 • C. miền lấy Ấn Độ.
 • D. miền Đông Ấn Độ.

Câu 21: Vương triều đầu tiên của thời kì phong kiến ở Ấn Độ đã làm được gì cho sự phát triển văn hóa ở Ấn Độ?

 • A. Định hình và phát triển của văn hoá truyền thông Ấn Độ.
 • B. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.
 • C. Đưa nền văn hóa đạt đến đỉnh cao của văn hóa nhân loại.
 • D. Tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển.

Câu 22: Một trong những vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li là:

 • A. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông -Tây.
 • B. văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.
 • C. một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo.
 • D. xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới.

Câu 23: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt văn hoá truyền thống Ấn Độ?

 • A. Trung Quốc.
 • B. Ấn Độ.
 • C. Mông Cổ.
 • D. Các nước Đông Nam Á.

Câu 24: Vương triều Hồi giáo Đê-li, nghĩa là gì?

 • A. Người Hồi giáo chiếm Ấn Độ, lập nên triều đại Đê-li.
 • B. Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập nên Vương triều Hồi giáo Ấn Độ, gọi tên là Đê-li
 • C. Hồi giáo và Ấn Độ giáo hòa huyết thành Hồi giáo Đê-li.
 • D. Hồi giáo vào Án Độ đóng tại thủ đô Đê-li

Câu 25: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất Vương quốc Ma-ga-ẩa?

 • A. Ấn Độ giáo.
 • B. Phật giáo.
 • C. Hồi giáo
 • D. Thiên Chúa giáo

Câu 26: Một trong những chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đê-li là:

 • A. thi hành chính sách cứng rắn về tôn giáo.
 • B. đưa văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ.
 • C. xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Ấn Độ.
 • D. tự chia ruộng đất cho quý tộc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (P1)
 • 276 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021