Trao đổi về những vấn đề có tính thời sự trong nhà trường hiện nay có thể làm đề tài để viết một văn bản nhật dụng.

  • 1 Đánh giá

2. Trao đổi về những vấn đề có tính thời sự trong nhà trường hiện nay có thể làm đề tài để viết một văn bản nhật dụng.

Bài làm:

Tham khảo một số đề tài sau:

  • Bệnh thành tích trong giáo dục
  • Bạo lực học đường (từ phía học sinh – học sinh hoặc giáo viên – học sinh)
  • Giáo dục giới tính trong nhà trường
  • Trầm cảm ở giới trẻ hiện nay
  • Tệ nạn xã hội trong học đường
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2