Trong các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê), những câu nào vốn là một bộ phận của câu đứng trước được tách ra ?

  • 1 Đánh giá

l) Trong các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê), những câu nào vốn là một bộ phận của câu đứng trước được tách ra ? Theo em, tác giả tách câu như vậy để làm gì ?

(1) Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn. Và làm việc có khi suốt đêm.

(2) Thế là tối lại ra đường luôn. Thường xuyên.

(3) Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành.

Bài làm:

Những câu vốn là bộ phận của câu đứng trước được tách ra:

+ Và làm việc có khi suốt đêm.

+ Thường xuyên.

+ Một dấu hiệu chẳng lành

Mục đích: nhấn mạnh nội dung của phần được tách ra.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2