Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

  • 1 Đánh giá

d) Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

- Tường trình

- Biên bản

- Báo cáo

- Hợp đồng

Bài làm:

Hợp đồng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2