Trong cụm từ và các tục ngữ (in đậm) dưới đây, biện pháp ẩn dụ được xây dựng trên cơ sở so sánh ngầm giữa những sự vật, sự việc nào?

  • 1 Đánh giá

3. Trong cụm từ và các tục ngữ (in đậm) dưới đây, biện pháp ẩn dụ được xây dựng trên cơ sở so sánh ngầm giữa những sự vật, sự việc nào?

a) Ru cho cát khuyết tròn đầy

Cái thương cái nhở nặng ngày xa nhau.

(Bình Nguyên)

b) Ăn quả nhớ kế trồng cây.

(Tục ngữ)

c) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

(Tục ngữ)

Bài làm:

a. " Cái khuyết tròn đầy" => ẩn dụ cho em bé mụ mẫm, đáng yêu

b. “Ăn quả” so sánh ngầm với hình ảnh nói về những người hưởng thành quả.

“trồng cây” so sánh ngầm với hình ảnh nói về những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ.

c.

+ "Mực" : so sánh ngầm với những môi trường, những phần tử xấu xa, tiêu cực trong cuộc sống.

+ "Đèn" : so sánh ngầm với những điều tốt đẹp, tích cực.

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021