Văn bản thông báo có gì giống và khác văn bản tường trình

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về văn bản thông báo

a) Văn bản thông báo có gì giống và khác văn bản tường trình?

Bài làm:

- Giống nhau : đều thuộc loại văn bản hành chính.

- Khác nhau về mục đích và nội dung.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021