Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về nhan đề của bài thơ Khi con tu hú

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về nhan đề của bài thơ Khi con tu hú

Bài làm:

  • Khi con tu hú: Là một cụm từ, một câu chưa đầy đủ. Tiếng chim tu hú là âm thanh báo hiệu mùa hè đến. Từ âm thanh đó đã gợi dẫn tác giả về một miền liên tưởng trong kí ức về bức tranh thiên nhiên, bức tranh tự do vô cùng sinh động, vui tương.
  • Nhan đề bài thơ gợi mở cảm hứng, cảm xúc chung cho toàn bài thơ. Âm thanh ấy mang ý nghĩa khơi nguồn, chính âm thanh đó đã tác động vào thính giác, vào tâm hồn nhà thơ – một tâm hồn đang khao khát được cống hiến nhưng nay bị giam cầm, mất tự do. Nó khơi nguồn cảm xúc, một tình yêu tha thiết với thiên nhiên và cuộc sống, thôi thúc khát vọng về cuộc sống tự do.
  • Nhan đề bài thơ độc đáo, mang giá trị liên tưởng cao, phù hợp với nội dung cảm xúc được thể hiện trong bài thơ.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021