Write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex Unit 8 lớp 11 Writing

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải chi tiết cho Unit 8 lớp 11 Writing: Write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex trong bài viết dưới đây.

Write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex. (Viết bài văn về Quần thể danh thắng Tràng An.)

1. Ask and answer the questions below. (Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

Giải:

- What do you know about Trang An Scenic Landscape Complex? (Bạn biết gì về khu thắng cảnh Tràng An?)
=> It’s an attraction in Ninh Binh Province and has the biggest pagoda in Viet Nam. (Nó là một điểm du lịch hấp dẫn ở tỉnh Ninh Bình và có ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.)

- Have you been there? If so, what did you see there? If not, what do you think visitors can see there? (Bạn từng đến đó chưa? Nếu rồi, bạn đã ngắm những gì? Nếu không, bạn nghĩ du khách có thể chiêm ngưỡng gì ở đó?)
=> I have never been there. I think visitors can enjoy the ancient architecture and explore the caves and rivers here. (Tôi chưa từng đến đây. Tôi nghĩ du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cố và khám phá các hang động và sông ở đó.)

2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site. (Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

Dịch:

  • a. Tràng An – Tam Cốc – Bích Động cảnh đẹp thiên nhiên và di tích địa chất
  • b. Một danh thắng tuyệt đẹp về núi đá vôi bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc
  • c. Nhà của nhiều đền, chùa, và nơi thờ cúng
  • d. Các khám phá khảo cổ về hoạt động của loài người trong 30000 năm
  • e. Nhà của hơn 800 loài động thực vật

Giải:

Cultural value (in any order) – giá trị văn hóa

e, d.

Natural beauty – vẻ đẹp tự nhiên

a

Geological value – giá trị địa chất

b

Preservation of heritage – sự bảo tồn di sản

c

3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex. (Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của bạn về Quần thể danh thắng Tràng An.)

Mẫu 1

Recognized as a World Heritage Site, Trang An Scenic Landscape Complex is a must visit attraction in Ninh Binh. Trang An is famous for its cultural value, natural beauty, geological value and preservation of heritage.

Covering an area of 1,961 hectares, Trang An is a spectacular landscape of limestone karst peaks and includes three main functional zones: Trang An Eco- tourist Site, Tam Coc - Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

The most outstanding feature is its cultural value. The cultural history has a close-knit attachment to the geological development of the Trang An rock-painted area. This is the period when the local population experienced the changing environments and endearing climates of the earth's history, including the landscape constantly being submerged in water due to sea level fluctuations.

Moreover, Trang An Scenic Landscape Complex is well conserved. Visitors are attracted to the unique architectures of temples, pagodas and palaces of worship.

With the unique specialties, Trang An Scenic Landscape Complex is an ideal attraction for travelers who want to explore cultural and natural values.

Bài dịch

Được công nhận là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An là điểm thăm quan buộc phải đến khi đến Ninh Bình. Tràng An nổi tiếng về giá trị văn hóa, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

Có diện tích 1.961 ha, Tràng An là một thắng cảnh ngoạn mục của các đỉnh núi đá vôi và bao gồm ba khu chức năng chính: Khu du lịch sinh thái Tràng An, thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động và Cố đô Hoa Lư.

Điểm nổi bật nhất là giá trị văn hóa, Lịch sử văn hóa lâu đời nơi đây gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển địa chất của khu vực sơn khối đá vôi Tràng An vào giai đoạn hậu kỳ Cánh Tân và Toàn Tân. Đây là thời kỳ cư dân địa phương trải qua những biến động môi trường và khí hậu khắc nghiệt nhất trong lịch sử trái đất, bao gồm cả việc cảnh quan liên tục bị ngập chìm trong nước do dao động mực nước biển.

Hơn thế nữa, quần thể Danh thắng Tràng An được bảo tồn tốt. Du khách bị hấp dẫn những nét kiến trúc độc đáo của ngôi chùa, đền và cung điện thờ cúng.

Với những nét đặc trưng độc đáo, Tràng An là điểm đến lý tưởng đối với những khách di lịch muốn khám phá các giá trị văn hóa và thiên nhiên.

Mẫu 2

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage..

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Trang An is a prominent place in Southeast Asia and the world which contains abundant archaeological evidences including discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years.

The natural beauty of the place another attractivecharacteristic. Trang An - Tam Coc - Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is ecological site. With a spectacular landscape of limestone peaks permeated with valleys, some of which are submerged, and surrounded by steep, almost vertical cliffs, Trang An Eco-tourist Site is considered as an outdoor geological museum. With such a long- lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is also home to more than 800 species of flora and fauna.

Besides, Trang An is in core zone of the heritage site and is well preserved. Visitors are amazed to discover that the site is home to many temples, pagodas, and palaces of worship.. with unique architectures such as: Tam Coc, Thai Vi Temple, Bich Dong Pagoda, Tien Cave, Mua Cave...Additionally, It is the old capital of the Vietnamese feudal and independent state. Hoa Lu Ancient Citadel is a national relic related to the three dynasties in feudal history of Viet Nam (Dinh, Le and Ly dynasties in the 10th and 11th centuries).

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang Am Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixec natural and cultural property.

Dịch:

Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản văn hoá thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản ..

Đặc điểm nổi bật nhất của cảnh quan này là giá trị văn hoá. Trang An là một địa điểm nổi bật ở Đông Nam Á và thế giới có nhiều bằng chứng khảo cổ học bao gồm các dấu hiệu của hoạt động của con người có từ 30.000 năm trước.

Vẻ đẹp tự nhiên của nơi này là một đặc điểm hấp dẫn. Tràng An - Tam Cốc - Bích Động không chỉ có cảnh quan thiên nhiên mà còn là khu sinh thái. Với một cảnh quan ngoạn mục với những đỉnh núi đá vôi cùngcác thung lũng, một số ngập nước, và bao quanh bởi các vách đá dốc, gần như thẳng đứng, Khu du lịch sinh thái Tràng An được coi là một bảo tàng địa chất ngoài trời. Với lịch sử lâu dài như vậy, danh thắng Tràng An cũng là nơi sinh sống của hơn 800 loài thực vật và động vật.

Bên cạnh đó, Trảng An nằm trong vùng trọng điểm các di sản và được bảo tồn tốt. Du khách rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng đây là nơi có nhiều ngôi chùa, đền, và cung điện thờ cúng với các kiến ​​trúc độc đáo như: Tam Cốc, chùa Thái Vị, chùa Bích Động, hang Tiên, hang hoa ... Ngoài ra, là kinh đô cũ của nhà nước phong kiến ​​và độc lập của Việt Nam. Thành cổ Hoa Lư là di tích quốc gia liên quan đến ba triều đại trong lịch sử phong kiến ​​của Việt Nam (các triều đại Đinh, Lê và Lý vào thế kỷ thứ 10 và 11).

Khu di tích cảnh quan Trảngắng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 2014, đã đạt được các tiêu chuẩn của UNESCO về giá trị phổ quát cho nhân loại.