Writing Unit 13 : Hobbies

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Hobbies (Sở thích). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Write about your collection, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về bộ sưu tập của bạn, thật hoặc tưởng tượng, theo các hướng dẫn.)

  1. name of your collection (tên bộ sưu tập)
  2. how you classify them (Bạn phân loại chúng như thế nào)
  3. how you collect them (Bạn thu thập chúng ra sao)
  4. why you collect them (Tại sao bạn lại sưu tầm chúng)
  5. how you keep them (cách bạn giữ chúng)
  6. your plan for the future (Kế hoạch của bạn cho tương lai)
  7. when you started your collection (Bạn bắt đầu bộ sưu tập của mình khi nào)

Đoạn văn 1:

My hobby is collecting stamps. I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives.

I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds... on different pages. I keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones.

Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geographer.

I plan to attend the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tầm tem. Tôi bắt đầu sư tầm tem cách đây 6 năm. Tôi sưu tầm cả tem trong nước và tem nước ngoài từ những lá thư của bạn bè và họ hàng.

Tôi phân loại chúng theo hạng mục. Tôi để những con tem động vật, hoa, chim… ở những trang khác nhau. Tôi giữ chúng ở 2 an-bum, 1 cái để tem trong nước và cái kia để tem nước ngoài.

Sưu tầm tem giúp tôi mở mang vốn hiểu biết về thế giới xung quanh và nó cũng là cách hiệu quả để trở thành một nhà địa lí giỏi.

Tôi dự định tham gia các buổi triển lãm tem để học hỏi những nhà sư tầm tem có kinh nghiệm và tôi có thể đưa bộ sưu tầm của mình vào những buổi triển lãm trong tương lai.

Đoạn văn 2:

At the moment I am collecting dolls and teddy bears. I like to collect them as they give me a great feeling to the memorable days of my childhood. I can never forget the day when it was happened to be my 6 years old celabration's day. I was upset at that time because my parents have gone away for a business trip leaving me alone with my grandmother. However, it was a big surprise to me that they came back the moment I was to blow off the candles. They appeared with a huge present in their hands, wishing me happy birthday with a Snow White doll. From that day onward, I started loving to collect dolls and up to now, I have got as many as a thousand dolls including teddy bears, mostly I collected them from the internet. My dream for the future is to open a gift's shop with all kind of dolls and bears. Hopefully it is in the near future.

Dịch:

Hiện tại tôi đnag sư tầm búp bê và gấu teddy. Tôi thích sư tầm chúng vì chúng cho tôi cảm giác tuyệt vời khi nhớ về những ngày đáng nhớ thuở ấu thơ. Tôi không bao giờ có thể quên ngày đó vào dịp sinh nhật 6 tuổi của tôi. Tôi rất buồn vì bố mẹ đi công tác xa để tôi ở nhà một mình với bà. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi họ trở về nhà lúc tôi sắp thổi nến. Họ xuất hiện với một món quà lớn trên tay, chúc tôi sinh nhật vui vẻ với con búp bê Bạch Tuyết. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu yêu thích sưu tầm búp bê và đến tận bây giờ, tôi đã có 100 con búp bê bao gồm gấu teddy, hầu hết tôi sưu tầm chúng trên mạng. Ước mơ của tôi là mở một cửa hàng quà tặng với tất cả các loại búp bê và gấu. Mong rằng nó thành hiện thực trong tương lai.

Đoạn văn 3:

My hobby is collecting stamps. Collecting stamps helps to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be good at geography. My stamp collection began when I was 11 years old. At that time I just collected the stamps from discarded envelops that my relative and my friends gave me. I love the pictures and the information in these stamps. I often keep the less common inside a small album and give the common ones to others. I keep the collection for myself and show it to my friends who are also interested in collecting stamps. I think I will continue to make my collection richer and richer.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tầm tem. Sưu tầm tem giúp mở mang vốn hiểu biết về thế giới xung quanh và nó cũng là cách hiệu quả để giỏi địa lý. Bộ sưu tập của tôi bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Lúc đó tôi vừa sưu tầm các con tem từ phong bì bỏ đi mà họ hàng và bạn bè cho tôi. Tôi thích những bức tranh và thông tin trên những con tem này. Tôi thường giữ những con tem hiếm bên trong một quyển an-bum nhỏ và cho người khác những con tem thông thường. Tôi đã giữ bộ sưu tập cho mình và khoe với bạn bè người mà cũng có sở thích sưu tầm tem. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm bộ sưu tập của mình ngày càng nhiều hơn.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021