Writing Unit 2: Personal experiences Trải nghiệm cá nhân

  • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề nghề nghiệp tương lai. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra

I. Từ vựng

Involve: liên quand dến

Affect: ảnh hưởng

II. Cấu trúc cần lưu ý

Take sb back to: đưa ai đó về.

III. Hướng dẫn giải bài tập

Writing a personal letter about a past experience. (Viết một là thư cá nhân về một điều trải qua trong quá khứ.)
Write a letter to your pen friend telling him/her about one of you most memorable past experiences. Your letter should include the following main point: (Viết một bức thư cho người bạn thư của bạn kể về một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong quá khứ của bạn. Bức thư của bạn nên bao gồm những ý chính như sau)

  • When it happened (Nó xảy ra lúc nào?)
  • Where it happen? (Nó xảy ra ở đâu?)
  • How it happen? (nó xảy ra như thế nào?)
  • Who was involved (Ai là người liên quan?)
  • How the experience affect you (Trải nghiệm đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào)

Gợi ý cách làm:

Dear Nghia,

How are you? I’m so glad to receive you letter last week. I’m so happy that we had a chance to meet each other in the International camping last year. It’s a very memorable experiences with you there. I still remember when I was lost and you took me back to my camp. On the way back, I was very hungry and a little bit nervous because I didn’t have any friend. You bought me a very delicious sandwich and promise to help me. It was a very precious summer because of you and our friend in the international camp.

Write to me as soon as you can

Loves,

Nhi


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan