Speaking Unit 12 : The Asian Games

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề The Asian Games (Đại hội thể thao Châu Á), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á, sử dụng thông tin từ bảng dưới.)

1.

 • A: Đại hội thể thao Châu Á lần thứ nhất được tổ chức khi nào và ở đâu?
 • B: (Nó được tổ chức) năm 1951 ở Ấn Độ.
 • A: Có bao nhiêu quốc gia tham gia Đại hội?
 • B: 11 quốc gia.
 • A: Đại hội có bao nhiêu môn thể thao?
 • B: 6 môn.

2.

 • A: When and where were the 2nd Asian Games?
 • B: (They were held) in 1954 in Philippines.
 • A: How many countries took part in the Games?
 • B: Eighteen.
 • A: How many sports were there at the Games?
 • B: Eight.

Dịch:

 • A: Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 2 được tổ chức khi nào và ở đâu?
 • B: (Nó được tổ chức) năm 1954 ở Phi-líp-pin..
 • A: Có bao nhiêu quốc gia tham gia Đại hội?
 • B: 18 quốc gia.
 • A: Đại hội có bao nhiêu môn thể thao?
 • B: 8 môn.

3.

 • A: When and where were the 3rd Asian Games?
 • B: (They were held) in 1958 in Japan.
 • A: How many countries took part in the Games?
 • B: Twenty.
 • A: How many sports were there at the Games?
 • B: Thirteen.

Dịch:

 • A: Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 3 được tổ chức khi nào và ở đâu?
 • B: (Nó được tổ chức) năm 1958 ở Nhật.
 • A: Có bao nhiêu quốc gia tham gia Đại hội?
 • B: 20 quốc gia.
 • A: Đại hội có bao nhiêu môn thể thao?
 • B: 13 môn.

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

Gợi ý:

 1. In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one sold medal and one bronze medal.
 2. In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.
 3. In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.
 4. In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.
 5. In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

Dịch:

 1. Ở môn thể hình, các vận động viên Việt Nam thắng 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.
 2. Ở môn bi-a, các vận động viên Việt Nam thắng 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
 3. Ở môn karate, các vận động viên Việt Nam thắng 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.
 4. Ở môn bắn súng, các vận động viên Việt Nam thắng 1 huy chương đồng.
 5. Ở môn wushu, các vận động viên Việt Nam thắng 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan