Reading Unit 9 : The Post Office

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề The Post Office (Bưu điện), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

 • While you read

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. How far is it from your house to the nearest post office? (Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)
  => The nearest post office is about 1 km from my house. (Từ nhà tôi đến bưu điện gần nhất khoảng 1 km.)
 • 2. How often do you go to the post office? What for? (Bao lâu thì bạn đến thư viện một lần? Để làm gì?)
  => I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces. (Tôi thường đi đến bưu điện 1 lần 1 tháng để mua tạp chí truyền hình. Thỉnh thoảng tôi cũng đến đó để gửi thư cho bạn bè ở tỉnh khác.)
  => I never go to the post office. (Tôi chưa bao giờ đi đến bưu điện.)
 • 3. What services do you think the post office offers? (Theo bạn thì bưu điện có những dịch vụ gì?)
  => I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on. (Tôi nghĩ bưu điện có nhiều dịch vụ như là dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện, dịch vụ chuyển tiền, phát hành báo chí, dịch vụ điện hoa, dịch vụ Gọi điện thoại và Fax, phát hành thẻ điện thoại và thẻ internet, …)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office and then do the tasks follow . (Đọc đoạn văn giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

 • (Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mái. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

 • Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

 • Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích. Số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

 • Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

 • Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to the italicised word. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

 • 1. C : Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office.
  Spacious : rộng rãi >< cramped : chật chội
 • 2. B : Our well-trained staff are always courteous to customers.
  Courteous : lịch sự >< rude : vô lễ
 • 3. D : This speedy and secure service of transferring money can be useful.
  Speedy : nhanh chóng >< slow : chậm chạp
 • 4. C : If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine.
  Original : nguyên bản >< changed : thay đổi

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)
  => Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office. (Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mái.)
 • 2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Có những dịch vụ nào ở bưu điện Thanh Ba?)
  => Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press Distribution are services at Thanh Ba Post Office. (Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện, Chuyển tiền nhanh, Gọi điện thoại và Fax, Phát hành báo chí là những dịch vụ ở bưu điện Thanh Ba.)
 • 3. According to the text, what are three different ways of sending a letter? (Theo bài văn, ba cách gửi thư khác nhau là gì?)
  => They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS). (Chúng là đường hàng không, đường bộ hoặc biển và Dịch vụ thư chuyển phát nhanh.)
 • 4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được dùng làm gì?)
  => It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call. (Nó được dùng để thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.)
 • 5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house? (Bạn sẽ phải làm gì nếu bạn muốn người ta đem tạp chí đến tận nhà?)
  => You will have to subscribe to your favorite newspapers and magazines. (Bạn sẽ phải đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn.)

Task 3. Find evidence in text to support these statements. (Tìm chứng cứ trong đoạn văn để hỗ trợ các phát biểu này.)

 • 1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m. (Bưu điện mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.)
 • 2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg. (Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.)
 • 3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time. (Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.)
 • 4. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours. (Số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? (Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)
  => In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can't feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money is sent not only quickly but also securely. (Theo ý kiến của tôi, đó là dịch vụ Chuyển tiền nhanh. Bởi vì khi bạn gửi tiền cho người thân, chắc chắn bạn không thể cảm thấy an toàn và luôn lo lắng rằng nó đã đến tay người nhận chưa. Bây giờ với dịch vụ này, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều.Tiền của bạn không chỉ được gửi một cách nhanh chóng mà còn rất an toàn.)
 • 2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)
  => I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls. (Tôi nghĩ họ nên mở rộng các dịch vụ như là mạng Internet và các cuộc gọi quốc tế.)

 • 56 lượt xem
Chủ đề liên quan