Xác định thành phần gọi đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai.

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 3 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Xác định thành phần gọi - đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai:

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.

Bài làm:

  • Thành phần gọi đáp: Bầu ơi
  • Các tính chất chung không hề hướng đến ai. Bầu, bí ở đây ẩn dụ chỉ những người trong cùng một nước, cùng một dân tộc một truyền thống lịch sử

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021